Yhdistysten vuosikokoukset ja niiden myöhentäminen korona aikana

17.4.2020

Suomen hallitus esittää väliaikaista sääntelyä, jolla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää koronaepidemiasta ja siitä seuranneista kokoontumisrajoituksista huolimatta ja terveydensuojelutarpeiden mukaisesti. Muutosten ehdotetaan olevan voimassa syyskuun loppuun.

Oikeusministeriön tiedotteessa kerrotaan, että ehdotuksen mukaan yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Ehdotuksessa esitetään myös etäosallistumis mahdollisuutta vaikka sitä ei säännöissä olisikaan. Laki ei ole vielä voimassa, mutta odotettavissa on, että laki tulee voimaan mahdollisimman pian.

Lue lisää

https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yhtioille-ja-yhdistyksille-mahdollisuus-myohentaa-vuosikokouksiaan?fbclid=IwAR30j075qMWYmOYl33i9zpvS6V3pijd3G4xuxSsfOFuWSChFsIKoAgn_QcQ