Voit liittyä yhdistyksemme jäseneksi ilmoittamalla halukkuudesta alla olevan lomakkeen täyttämällä ja lähettämällä alla olevan lomakkeen.

  • Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kyläyhdistys, asukasyhdistys tai muu vastaava yhdistys tai henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen. Tutustu siis ensi yhdistyksemme sääntöihin.
  • Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, yritys tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Pohjois-Savon Kylät ry jäsenmaksut

  • Yhdistysjäsen 40 €
  • Henkilöjäsen 20 €
  • Kannattajajäsen 100 €

Pohjois-Savon Kylät ry:n jäsenhakemuslomake

Henkilötietolain 22.4.21999/523 henkilörekisteriin sijoitettavien henkilötietojen osalta tarvitaan rekisteröidyltä yksiselitteinen ja yksilöity lupa.

Henkilötietoni (nimi ja yhteystiedot) voidaan laittaa Pohjois-Savon Kylät ry:n kyläkisteriin. Pohjois-Savon Kylät ry ylläpitää listaa kaikista maakunnan kyläyhdistyksistä ja kylätoimikunnista (kylärekisteri) sekä jäsenrekisteriä jäsenyhdistyksistä ja henkilöjäsenistä. 

Käytämme tietoja kyliä koskevien asioiden tiedottamiseen emmekä luovuta niitä kaupallisille toimijoille.

Kylät, jotka eivät halua liittyä jäseneksi voivat ilmoittaa tietonsa kylärekisteriin tämän linkin kautta.

Voit liittyä yhdistyksemme jäseneksi ilmoittamalla halukkuudesta alla olevan lomakkeen täyttämällä ja lähettämällä alla olevan lomakkeen.

Haen seuraavaa jäsenyyttä

Mikäli haet yhdistysjäsenyyttä, täytä seuraavat kohdat ja lopuksi lähetä lomake (painike sivun alareunassa):

Mikäli haet henkilöjäsenyyttä, täytä seuraavat kohdat, ja lopuksi lähetä lomake (painike sivun alareunassa):

Mikäli haet kannattajajäsenyyttä, täytä seuraavat kohdat ja lähetä lomake (painike alla):