Koontia hankkeesta

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeessa kerätään osallistujista tietoa sekä kysytään erilaista palautetta hankkeen toiminnasta.  

Tältä sivulta löydät koosteita hankkeen palautteista, osallistujamääristä sekä yleisesti toiminnasta. Kun kuvaa klikkaa, sen saa näytöllä isommaksi. 

Vuonna 2019 pidimme kylillä yhteensä 55 virkistyspäivää, joihin osallistumisia oli kaiken kaikkiaan 2054. Eri osallistujia virkistyspäivissä oli 633. Keskimäärin hankkeemme tavoittaa 58 % kylän yli 65 vuotiaista.

Hymiöpalautteilla on kysytty, kannattiko virkistyspäiviin osallistuminen. Suurin osa osallistujista on ollut sitä mieltä, että ehdottomasti kannatti. 

Etävirkistyspäivistä on kysytty samaa palautetta sekä oliko osallistuminen tekniikan kannalta helppoa vai vaikeaa. Selvitimme myös oliko osallistuja aiemmin osallistunut etälähetyksiin. 

Tutustu vastauksiin klikkaamalla kuvat isommaksi näytölle.