Kylien yhteiset tilat -hankkeessa kartoitetaan kehittämisyhdistys Mansikan ja Kalakukon toiminta-alueilta yhteisökäytössä olevat yhteiset tilat. 


Kylien yhteiset tilat -hankkeessa:

  • Kartoitetaan kylien yhteiset tilat määritellyiltä alueilta
  • Luodaan yhteinen tietokanta, joka palvelee myös muita toimijoita
  • Järjestetään tilojen omistajille koulutusta, tukea ja neuvontaa tarvittavista kohteista (markkinointi, rahoitus, tapahtumat, vuokrauskäytännöt)
  • Luodaan esite ja sähköinen kartta yhteisöllisistä kylätiloista
  • Kartoitetaan kylätilojen kunto ja etsitään uusia toimintamuotoja tiloille
  • Luodaan toimivia tapoja kylätilojen markkinointiin ja esilletuomiseen

Kartoitamme kylien yhteisiä tiloja seuraavilta alueilta:
Kaavi, Kuopio (maaseutualueet), Siilinjärvi, Tuusniemi, Rautavaara, Leppävirta, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus ja Vesanto

Hankkeen tiivistelmä

Kylien yhteiset tilat -hankkeessa kartoitetaan Kalakukon ja Mansikan toiminta-alueelta yhteiskäytössä olevat maaseudun yhteiset tilat. Luodaan yhteinen tietokanta yhteisöllisistä tiloista, jota muutkin toimivat voivat hyödyntää. Hankkeessa kartoitetut tilat nostetaan esille yhteisellä tiedottamisella niin yhteiset tilat esitteen kuin sähköisen kartan kautta. Tätä kautta saadaan maaseudun tilat tehokkaaseen käyttöön.  Yhteisiä tiloja ylläpitäville toimijoille järjestetään koulutusta, tukea, ja neuvontaa mm. markkinoinnin tehostamisessa, rahoituskanavien löytämisessä kylätalon kunnostamiseen / investointeihin, ohjeistusta yleisötapahtumia varten sekä vuokrauskäytäntöihin liittyen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yhdistykset, joilla on kylän yhteinen tila maaseutualueilla (Kalakukko ja Mansikka), kyläläiset sekä muut tiloja vuokraavat henkilöt / tahot, Leader-ryhmät investointien ja kartoitustiedon osalta sekä suuri yleisö.

Hankkeen toteuttamiseen on saatu myönteinen tukipäätös maaseuturahastosta ja hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toimenpidettä 7.4 Paikallisten palvelujen kehittäminen sekä paikallisia Leader-ryhmien strategioita.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on, että kaikki hankealueella olevat yhteisölliset tilat saadaan kartoitettua. Oli kyseessä sitten kylätalo, kylätupa, nuorisoseura- tai työnväentalo, maamiesseurantalo tai metsästysseurantila. Tila voi olla myös urheiluseuran tai muun yleishyödyllisen yhdistyksen omistama. Kartoituksessa selvitetään rakennusten nykytila, tulevaisuus ja kehittämistarpeet. Talot luokitellaan kartoituksen jälkeen sen mukaan, millaisia toimenpiteitä tarvitaan, jotta rakennukset saadaan tarpeen mukaiseen käyttöön. Nämä tiedot välitetään alueen Leader-ryhmille tiedoksi. Niille taloille, joilla on korjaustarpeita, räätälöidään koulutuksia ja infotilaisuuksia, joissa talojen omistajat saavat tietoa mistä saa rahoitusta ja tukea kehittämiseen, korjaamiseen ja investointien tekemiseen.

Kunnossa oleville ja korjattaville rakennuksille saadaan uusia käyttötapoja ja uusia käyttäjiä yhteismarkkinoinnin avulla. Taloille voidaan miettiä kokonaan uutta toimintaa ja käyttöä, jota on esim. etätyöpisteet, yhteisöasuminen, leirikoulu tai majoituspalvelut. Hankkeen aikana tavoitteena on tehdä yhteistyötä muiden hankkeiden ja kylien kanssa, jolloin voidaan jakaa hyviä vinkkejä ja käytäntöjä. Hankkeessa lisätään taloja ylläpitävien yhteisöjen vuorovaikutusta keskenään ja sekä etsitään hyviä esimerkkejä.

Hankkeen aikana kartoitettuja tiloja nostetaan esille yhteisellä tiedottamisella eri kanavissa. Hankkeen aikana tuotetaan myös yhteiset tilat kokoava esite ja sähköinen kartta. Toimien avulla pyritään luomaan pitkäkestoisia käytäntöjä, joiden avulla paikallistoiminnan toimitilat säilyvät ja kehittyvät.