Kylien yhteiset tilat

Hankkeen tiivistelmä

Kylien yhteiset tilat -hankkeessa kartoitetaan Kalakukon ja Mansikan toiminta-alueelta yhteiskäytössä olevat maaseudun yhteiset tilat. Luodaan yhteinen tietokanta yhteisöllisistä tiloista, jota muutkin toimivat voivat hyödyntää. Hankkeessa kartoitetut tilat nostetaan esille yhteisellä tiedottamisella niin yhteiset tilat esitteen kuin sähköisen kartan kautta. Tätä kautta saadaan maaseudun tilat tehokkaaseen käyttöön.  Yhteisiä tiloja ylläpitäville toimijoille järjestetään koulutusta, tukea, ja neuvontaa mm. markkinoinnin tehostamisessa, rahoituskanavien löytämisessä kylätalon kunnostamiseen / investointeihin, ohjeistusta yleisötapahtumia varten sekä vuokrauskäytäntöihin liittyen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yhdistykset, joilla on kylän yhteinen tila maaseutualueilla (Kalakukko ja Mansikka), kyläläiset sekä muut tiloja vuokraavat henkilöt / tahot, Leader-ryhmät investointien ja kartoitustiedon osalta sekä suuri yleisö.

Hankkeen toteuttamiseen on saatu myönteinen tukipäätös maaseuturahastosta ja hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toimenpidettä 7.4 Paikallisten palvelujen kehittäminen sekä paikallisia Leader-ryhmien strategioita.

Hankkeen tavoitteet

Kartoittaa kylien yhteiset tilat seuraavien kuntien alueelta:

Kalakukko: Kaavi, Kuopio (maaseutualueet), Siilinjärvi, Tuusniemi ja Rautavaara.

Mansikka: Leppävirta, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus ja Vesanto.

· Kartoittaa ovatko tilat käytettävissä etätyötiloina

· Saada luotua yhteinen tietokanta, joka palvelee myös muita toimijoita

· Saada listattua tilojen yhteyshenkilöt 

· Tuottaa yhteinen esite yhteisöllisistä vuokrattavista tiloista

· Tehostaa tilojen käyttöä

· Löytää toimivia tapoja tilojen markkinointiin ja esille tuomiseen

Tavoitteena on, että kaikki hankealueella olevat maaseudun tilat saadaan kartoitettua. Oli kyseessä sitten kylätalo, kylätupa, nuorisoseura- tai työnväentalo, maamiesseurantalo tai metsästysseurantila. Tila voi olla myös urheiluseuran tai muun yleishyödyllisen yhdistyksen omistama. Kartoituksen yhteydessä käydään keskustelu omistajan tai pitkäaikaisvuokraajan kanssa rakennusten nykytilasta, tulevaisuudesta ja kehittämistarpeista. Talot luokitellaan kartoituksen jälkeen sen mukaan, millaisia toimenpiteitä tarvitaan, jotta rakennukset saadaan tarpeen mukaiseen käyttöön. Nämä tiedot välitetään alueen Leader-ryhmille tiedoksi. Niille taloille, joilla on korjaustarpeita, räätälöidään koulutuksia ja infotilaisuuksia, joissa talojen omistajat saavat tietoa mistä saa rahoitusta ja tukea kehittämiseen, korjaamiseen ja investointien tekemiseen.

Kunnossa oleville ja korjattaville rakennuksille saadaan uusia käyttötapoja ja uusia käyttäjiä. Taloille voidaan miettiä kokonaan uutta toimintaa, käyttöä, jota on esim. etätyöpisteet, yhteisöasuminen, leirikoulu tai majoituspalvelut. Pystytään kertomaan vinkkejä mitä muilla kylillä on ja jakaa hyviä vinkkejä ja käytäntöjä. Lisätään taloja ylläpitävien yhteisöjen vuorovaikutusta keskenään ja sekä etsitään hyviä esimerkkejä.

Kylätalojen markkinointia matkailuyrittäjille, tapahtumien järjestäjille tai yksityisille vuokraajille tehostetaan käyttäen laadukkaita valokuvia, ajantasaisia tietoja, nettisivuja ja sosiaalista mediaa.

Lisätietoja hankkeesta: kyläasiamies Merja Kaija, 045 179 1070 merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi