Arjen turva -hanke

Arjen turva -hankkeen kooste pdf-raporttina

Arjen turva -hankkeen kooste videoina

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Arjen Turva -hanke sai rahoituksen Maaseuturahastosta Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. Hankkeen toteuttajana toimi Pohjois-Savon Kylät Ry, ja hankkeen toteutusaikaa oli alun perin 30.6.2023 saakka. Jatkoaikaa haettiin ja saatiin 30.9.2023 saakka.

Tiivistä yhteistyötä tehtiin Pohjois-Savon alueen kylien, kuntien, Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Savon Pelastusalan Liiton sekä yhteistyöverkoston kanssa. 

Arjen Turva -hankkeen tavoitteena oli maaseutualueiden ja kyläturvallisuuden kehittäminen koulutusten ja turvallisuustilaisuuksien avulla, pilottikylille kyläturvaryhmien kokoaminen sekä kylien yhteisten tilojen kartoittaminen turvallisuuden näkökulmasta. Hanke edisti kyläturvallisuutta lisäämällä asukkaiden omatoimista varautumista ja yhteistyötä kyläturvallisuuden ja asukkaiden turvallisen arjen lisäämiseksi. 


YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Hankkeen tiivistelmä:

Arjen Turva -hankkeen tavoitteena on maaseutualueiden ja kyläturvallisuuden kehittäminen, kyläturvaryhmien kokoaminen sekä kylien yhteisten tilojen kartoittaminen turvallisuuden näkökulmasta. Hanke edistää kyläturvallisuutta lisäämällä asukkaiden omatoimista varautumista ja yhteistyötä kyläturvallisuuden ja asukkaiden turvallisen arjen lisäämiseksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun vakituiset- ja kesäasukkaat, kylä- ja asukastoimijat ja muut yhdistystoimijat Pohjois-Savon maaseutualueilla. Yhteistyötä tehdään laajasti niin viranomaisten, kuntien kuin muiden maaseudun yhdistys- ja järjestötoimijoiden sekä eri turvallisuustoimijoiden kanssa.

Hankkeen myötä maaseudun asukkaiden turvallisuuden tunne ja omat valmiudet turvallisuuden ylläpitämiseen ja varautumiseen lisääntyvät. Kylät saavat omille alueilleen kyläturvaryhmiä, jotka toimivat yhdessä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa. Syntyy tiivis  turvallisuusverkosto kyläturvallisuuden edistämiseen niin viranomaisten, kuntien kuin muiden järjestöjen kanssa. 

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen päätavoitteena on lisätä kylien asukkaiden turvallisuutta sekä omatoimista varautumista Pohjois-Savon kylissä.

Hankkeen tavoitteena on

1)     kartoittaa ja tunnistaa yhdessä maaseudun asukkaiden ja kylätoimijoiden kanssa oman alueensa arjen turvallisuuden riskitekijöitä sekä miettiä yhdessä keinoja millä ehkäistä arjen häiriötilannehaittoja sekä samalla kartoittaa alueella olevat voimavarat, osaaminen ja kalusto.

2)     lisätä maaseudun vakituisten- sekä vapaa-ajanasukkaiden hyvinvointia.

3)     muodostaa Pohjois-Savon alueelle kylien omia kyläturvaryhmiä, jotka pystyvät toimimaan omilla kyläalueillaan arjen häiriötilanteissa. 

4)     lisätä turvallisuuden tunnetta maaseudun vakituisten- ja vapaa-ajanasukkaiden keskuudessa, lisäämällä heidän tietouttaan, osaamistaan ja omatoimista varautumista arjen häiriötilanteista.

5)     lisätä asukkaiden osallistumismahdollisuuksia oman turvallisuuden ylläpitämiseen.

6)     järjestää koulutuksia / työpajoja ja toiminnallisia matalan kynnyksen tilaisuuksia, joissa maaseudun vakituisille- ja vapaa-ajanasukkaille annetaan valmiuksia turvallisuuden ylläpitoon ja ennaltaehkäisyyn.

7)     luoda kanava, jonka kautta Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen, Tilannekeskus (ISTIKE) ja muut viranomaiset sekä kuntien turvallisuusyksiköt voivat tiedottaa kyläturvaryhmien kautta kylien ja maaseudun asukkaille, joita muuten ei pystytä nopeasti tavoittamaan.

8)     kannustaa ja tukea maaseudun asukkaita naapuriavun antamiseen sekä kyläyhteisöjen sisällä lähimmäisistä huolehtimiseen. 

9)     kehittää kyläturvallisuutta ja omatoimista varautumista asukkaita osallistavalla tavalla yhdessä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen, kuntien turvallisuusvastaavien sekä muiden turvallisuustoimijoiden ja yhdistysten kuten SPR:n, metsästysseurojen ja Vapepa-verkoston kanssa. 

10)  koostaa yhteinen ”tiedosto / kartta” kylien tiloista (yhteystietoineen ja varusteineen), joita voidaan hyödyntää arjen häiriötilanteiden kokoontumis-, evakuointi- ja varautumistiloina.

Hankkeen toimenpiteet:

  • Kohdekylien etsintä sekä kohderyhmän tavoittaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet
  • Asukkaiden ja kyläläisten tarpeista lähtevän turvallisuuden kehittäminen
  • Kyläturvallisuuden kehittäminen osallistamalla asukkaita
  • Koulutukset ja osaamisen lisääminen
  • Kylätaloista arjen häiriötilanteiden kokoontumistiloja ja kyläturvaryhmien kokoontumispaikkoja tai paikallisia valmiuskeskuksia
  • Kylä – kunta – pelastuslaitos -yhteistyö ja verkostoyhteistyö kyläturvallisuudessa
  • Kehittyvät Kylät -palveluita tuottamassa -hankkeen oppien ja materiaalin hyödyntäminen
  • Luoda tiedonvälityskanava
  • Materiaalin tuottaminen
  • Opintomatkat