Verkkokohtaamisia kylille

Toteutimme touko-syyskuussa 2020 Verkkokohtaamisia kylille -hankkeen, jonka aikana kokeilimme  ja kehitimme etätoimintaa verkon välityksellä kuudella (6) kylällä Pohjois-Savossa.

Hanke sai rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), ja se oli Pohjois-Savon Kylien ensimmäinen ESR-hanke.

Verkkokohtaamisia kylille -hanke lyhyesti:

Tavoitteena oli vahvistaa kyläläisten yhteydenpitoa poikkeusolojen aikana verkon välityksellä. 

Hanke mahdollisti kohtaamista etänä verkon välityksellä sekä edisti osallistujien myönteistä mielialaa verkkokohtaamisten kautta.

Hankeaikana (1.5.-30.9.2020) toimintaa järjestettiin etänä mukaan valituille kuudelle kylälle niiden toiveiden mukaisesti. 

Lisäksi tarjottiin kaikille Avoimia Kyläkahveja, jotka olivat tarjolla kaikille hankekylille yhteisesti.  

Etätoimintaa Teamsilla ja Zoomilla:


Hankkeen kohderyhmänä olivat hankkeeseen valittujen kylien alueiden asukkaista ensisijaisesti työikäiset sekä nuoret, jotka ovat sosiaalisen tuen tai kohtaamisen tarpeessa. 

Mukaan hankkeeseen oli kuitenkin mahdollista osallistua hankekylien asukkaista jokaisen, joka koki tarvitsevansa sosiaalisia kontakteja oman kodin ulkopuolelta poikkeusoloissa.

Hankkeen tuloksia

LISÄTIETOJA: 

Kyläasiamies, Merja Kaija   045 179 1070

Etäkohtaamisilla yhteisöllisyyttä kyliin

Etäkohtaamisilla yhteisöllisyyttä kyliin toimintamalli on viety Innokylään ja on osa Osallisuuden palasia. 

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/etakohtaamisilla-yhteisollisyytta-kyliin