Verkkokohtaamisia kylille

Olemme saaneet uuden hankkeen, jonka toteutamme touko-syyskuussa. Hankkeen nimi on Verkkokohtaamisia kylille, ja sen aikana voimme kokeilla ja kehittää etätoimintaa verkon välityksellä kuudella (6) kylällä Pohjois-Savossa.

Hanke saa rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).
Verkkokohtaamisia kylille -hanke lyhyesti:

Tavoitteena hankkeessa on vahvistaa kyläläisten yhteydenpitoa poikkeusolojen aikana. Tämä tapahtuu näinä aikoina verkon välityksellä etänä. Hanke mahdollistaa kohtaamista etänä verkon välityksellä sekä edistämme samalla osallistujien myönteistä mielialaa verkkokohtaamisten kautta.


Hankeaika on 1.5.-30.9.2020, ja ryhmämuotoista toimintaa tullaan järjestämään etänä mukaan valituilla kylillä.

Hankkeen kautta luodaan kylille etäyhteydellä toimintaa, joissa voidaan käydä keskustelua, saada sosiaalisia kontakteja, kokeilla jumppaa tai muuta etäliikuntaa, jakaa kokemuksia, harrastaa yhdessä tai saada verkon kautta kotiin kulttuuria tai musiikkiesityksiä.


Hankkeen kohderyhmänä ovat hankkeeseen valittujen kylien alueiden asukkaista ensisijaisesti työikäiset sekä nuoret, jotka ovat sosiaalisen tuen tai kohtaamisen tarpeessa, mutta mukaan hankkeeseen voivat tulla kaikki kylien asukkaat, jotka kokevat, että tarvitsevat sosiaalisia kontakteja oman kodin ulkopuolelta poikkeusoloissa.


LISÄTIETOJA: 

Kyläkoordinaattori Sari Vainikainen 050 542 2332