Vuoden Kylä laitetaan hakuun aina alkuvuonna

Onko teidän kylänne elinvoimainen ja suuntaa tulevaisuuteen? Toimintaa tehdään suunnitelmallisesti yhteistyössä muiden kanssa ja avoimesti tiedottaen? Kylällä on tekemisen meininki ja tehdään itse - ei odoteta valmista..

Jos tunnistitte tästä oman kylänne, ilmoittakaa siitä meille! Etsinnässä on kylä, jossa nämä tuntomerkit täsmäävät.

Ehdotuksia otetaan vastaan aina kalenterivuoden alussa. 

Vuoden 2024 Vuoden Kylä -hakuaika

  • Haku auki 1.2. - 10.3.2024
  • Pohjois-Savon Kylien hallitus käsittelee valinnat 15.5.2024 mennessä
  • Pohjois-Savon Liitto käsittelee asian maakuntahallituksessa 27.5.2024 
  • Voittaja julkistetaan ja palkinto jaetaan maakuntavaltuustossa 10.6.2024 

Hakulomakkeeseen pääset tästä.

Vuoden Kylän valintaprosessi

Saapuneet hakemukset maakunnan Vuoden Kyläksi käsitellään Pohjois-Savon Kylät ry:n hallituksessa. Lopullisen vahvistuksen valinnalle antaa Pohjois-Savon Liiton maakuntahallitus. Vuoden kylän valinnan Pohjois-Savossa ovat yhdessä tehneet Pohjois-Savon Kylät ry ja Pohjois-Savon liitto jo vuodesta 1993 alkaen. 

Pohjois-Savon Vuoden Kylä julkaistaan Maakuntavaltuuston kokouksessa kesäkuussa.

Pohjois-Savon Vuoden Kylän valinnan tarkoituksena on nostaa esille maakunnan kylätoimintaa ja kylien aikaansaannoksia, sekä tuoda kylätoiminnalle ja maaseudun kehittämiselle myönteistä julkisuutta.

Maakuntamme Vuoden Kylän valintakriteerejä

Pohjois-Savon Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä ja kaupunginosia, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä.

Vuoden Kylän valinnassa painotetaan kylän kehittämisen suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Erityisesti otetaan huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti, miten on järjestetty kunnan ja kylän välinen suhde, lähipalvelujen tuottaminen ja tuotteistaminen, työllistäminen, avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen sekä elinkeinojen edistäminen. Samoja teemoja painotetaan Valtakunnallisen Vuoden Kylän valinnassa.

Valtakunnallinen Vuoden Kylä 

Maakunnan Vuoden Kylä kisaa valtakunnan Vuoden Kylä -kilpailussa!

Pohjois-Savon Vuoden Kyläksi valittu kylä on maakunnan ehdokas valtakunnalliseen Vuoden kylä -kilpailuun seuraavana vuonna.

Suomen valtakunnallinen Vuoden kylä on valittu vuodesta 1985 lähtien. Valinnan suorittaa  Suomen Kylät ry.

Alkuvuosina Vuoden kylä valittiin koko maasta tulleiden ehdotusten joukosta ja kunakin vuonna oli tietty teema. 1990-luvulla valintaa muutettiin siten, että kukin maakunta antaa ehdokkaansa valtakunnalliselle raadille eikä enää ole nimetty hakuvaiheessa teemaa. Lähes kaikki ehdokkaat ovat nykyään oman maakuntansa Vuoden Kyliä.