Kyläkoonnit

Tältä sivulta löydät tarkempia tietoja eri pilottikylillä toteutetusta toiminnasta. Kyläkoonnit ovat visuaalisia yhteenvetoja hankkeen toimenpiteistä kylillä 10/2018-12/2020.