Hankkeet ovat osa toimintaamme

Hanketoiminta on tärkeä osa toimintaamme. Olemme toteuttaneet hankkeita menestyksekkäästi useiden vuosien ajan.

Hankkeiden tarpeet nousevat esiin kyliltä ja sitä kautta hankesuunnitelmia lähdetään viemään eteenpäin.

Isot tai pienet kehittämishankkeet eivät olisi mahdollisia tehdä ilman hankerahoitusta. 

Alta näet käynnissä olevat hankkeemme, joihin voit tutustua lisää painamalla kuvia tai valitsemalla hankkeen vasemmasta reunasta.

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankeen kuvake, linkki ohjaa hankesivulle

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hanke (v. 2018-2022), joka on STEA:n rahoittama kehittämishanke

Arjen turva -hankeen kuvake, linkki ohjaa hankesivulle

Arjen turva -hanke (v. 2021-2023), on Maaseuturahaston rahoittama kehittämishanke

Kylien yhteiset tilat -hankkeesta kuvake, linkki ohjaa hankesivulle.

Kylien yhteiset tilat -hanke (v. 2022-2023), on Maaseuturahaston rahoittama kehittämishanke (Leader-hanke)

Tulevaisuuden kylät ja korttelit -hankkeesta kuvake, linkki ohjaa hankesivulle.

Tulevaisuuden kylät ja korttelit -hanke (v. 2022), on Sitran rahoittama hanke.