Hankkeet ovat osa toimintaamme

Hanketoiminta on ollut iso ja tärkeä osa toimintaamme viime vuosina. Olemme toteuttaneet hankkeita menestyksekkäästi vuodesta 2016 alkaen. 

Vuosi 2024 on poikkeusvuosi, sillä teimme vuonna 2023 päätöksen olla hakematta uusia hankkeita vuodelle 2024.

Vuonna 2024 

1. meillä on käynnissä vuonna 2023 alkanut Oma Kylätaide -hanke, jolle    haimme jatkoaikaa vuodelle 2024. 

2. toteutamme niin ikään vuonna 2023 alkaneiden

HUOM: 

Hankkeiden tarpeet nousevat esiin kyliltä ja sitä kautta hankesuunnitelmia lähdetään viemään eteenpäin. Näin ollen olemme valmiuksissa suunnittelemaan uusia, koko maakuntaa koskevia hankkeita, mikäli tarpeita esille nousee.

Isot tai pienet kehittämishankkeet eivät ole mahdollisia tehdä ilman hankerahoitusta, ja meille tulevat mahdolliset hankkeet voimme toteuttaa, mikäli niihin saamme 100% rahoituksen. 

Aikataulu mahdollisille uusille hankkeille on todennäköisesti vasta vuonna 2025.