Hankkeet ovat osa toimintaamme

Hanketoiminta on tärkeä osa toimintaamme. Olemme toteuttaneet hankkeita menestyksekkäästi useiden vuosien ajan.

Hankkeiden tarpeet nousevat esiin kyliltä ja sitä kautta hankesuunnitelmia lähdetään viemään eteenpäin.

Isot tai pienet kehittämishankkeet eivät olisi mahdollisia tehdä ilman hankerahoitusta. 

Alta näet käynnissä olevat hankkeemme, joihin voit tutustua lisää painamalla kuvia tai valitsemalla hankkeen vasemmasta reunasta.

Arjen turva -hankeen kuvake, linkki ohjaa hankesivulle

Arjen turva -hanke (v. 2021-2023), on Maaseuturahaston rahoittama kehittämishanke

Oma kylätaide -hankkeesta kuvake, linkki ohjaa hankesivulle.

Oma kylätaide -hanke (v. 2023), on Taiken rahoittama hanke.

Kylien yhteiset tilat -hankkeesta kuvake, linkki ohjaa hankesivulle.

Kylien yhteiset tilat -hanke (v. 2022-2023), on Maaseuturahaston rahoittama kehittämishanke (Leader-hanke)