Kehittyvät Kylät - Palveluita tuottamassa

Kehittyvät Kylät – Palveluita tuottamassa on Pohjois-Savon Kylät ry:n maakunnallinen kehittämishanke. Hankkeen toteuttamisaika 1.1.2016-30.5.2018. Hanke saa rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen tuki on 100 % ja hankkeen kokonaisrahoitus on 292 673 € (Euroopan unionin osuus ja valtionosuus).

Hankkeen teemoina ovat kylä- ja lähipalvelut, kyläturvallisuus sekä kylien vaikuttamisen, kehittämisen ja osallisuuden lisääminen. Hankkeessa työskenneltiin piloteissa, jotka valittiin mukaan hankkeeseen kesäkuussa 2016. Kaikkiaan kehittämistoimenpiteitä valittiin mukaan 22 toimijaa ja kyliä mukana toimenpiteissä on yli 40 kpl. Paikallisten kehittämiskohteiden lähtökohtana ovat paikalliset tarpeet, joita työstetään hankeaikana eteenpäin yhdessä Kehittävät Kylät – palveluita tuottamassa hankkeen henkilöstön kanssa.

Teemme tiivistä yhteistyötä monien eri kumppanien kanssa ja hyödynnämme verkostoamme kylien toimenpiteiden edistämiseen. Palvelu tulevaisuuteen eMaaseutu -hanke on kumppanina mm. aiheeseen liittyvissä koulutuksissa ja sähköisiä palveluita kehitettäessä. Maaseudun yhdistysten ja yritysten Leader-hankerahoituksissa teemme tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savon Leader ryhmien Mansikka ry:n, Kalakukko ry:n ja Ylä-Savon Veturi ry:n kanssa. Kyläturvallisuudessa yhteistyökumppanimme on mm. Pohjois-Savon pelastuslaitos. Kylä- ja kuntayhteistyötä lisäämme hankkeen toimenpiteissä ja pyrimme, että toimijoiden vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät.

Hankkeessa toteutetaan työpajoja eri teemoilla mm. varautumiseen, kylien palveluihin ja osuuskuntatoimintaan liittyen.