Tuotettua materiaalia

Hankkeessa tuotetaan erilaisia materiaaleja sekä esityksiä, joita on käytetty hankkeesta viestimiseen toteutuksen aikana. 

Tältä sivulta löydät hankkeen tuottamia materiaaleja, koonteja, linkkejä blogiteksteihin sekä linkit Elämänote-hankkeen tuottamiin tutkimuksiin sekä hankkeen vaikuttavuudesta kertovaan opinnäytetyöhön. 

Hankkeessa kehitetyt toimintamallit

Hankkeen tuottamia esitysmateriaaleja

Digituki 2020 tapahtuman taltiointi. 5.11.2020 Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen Etänä ja tukena esittely osuus löytyy videosta 35 minuutin kohdalta alkaen. Linkki alla:

Digituki 2020 5.11.2020 osa 1 

Blogeja ja hanketarinoita

Korona-ajan suunnanmuutos blogi. Kirjoittajat Satu Iljo ja Merja Kaija

https://www.ikainstituutti.fi/osallisuus/korona-ajan-suunnanmuutos/

Maaseudun karanteenilaiset blogi, Satu Iljo

https://www.ikainstituutti.fi/blogi/maaseudun-karanteenilaiset/

”Tietoo – Ruokoo – Viihettä” -kolmiomalli auttaa Pohjois-Savon maaseudun ikäihmisiä voimaan paremmin. Hanketarina Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hanke. Ulla Pohjanmaa.

https://www.ikainstituutti.fi/osallisuus/tietoo-ruokoo-viihetta-kolmiomalli-auttaa-pohjois-savon-maaseudun-ikaihmisia-voimaan-paremmin/

Muuruveden virkistyspäivässä ikäihmisiä. Kuva Lasse Saijets.

Opinnäytetyöt

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeesta on tehty opinnäytetyö Anna Maija Kämäläisen toimesta, Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön hankkeen vaikuttavuus. 

http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020101921400

Anna Maija Kämäläisen ja Sari Makkosen blogi Toimintaa ja palveluita Pohjois-Savon alueen kylien ikääntyville asukkaille.

https://blogi.savonia.fi/tuoreeksterveeks/2020/11/03/toimintaa-ja-palveluita-pohjois-savon-alueen-kylien-ikaantyville-asukkaille/

Sara Huhtalan opinnäytetyössä  Digitaalisen taide- ja kulttuuripalvelun saavutettavat markkinointikampanjat: Case: Kotikonsertti.fi -verkkosivupalvelu. 12/2020. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö löytyy tästä linkistä:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/353856/Huhtala_Sara.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Satu Iljo kohtaa ikäihmisiä Muuruveden virkistyspäivässä. Kuva Tuula Palojärvi.

Elämänote osallisuustutkimus

Elämänote-ohjelmassa tehtävä osallisuustutkimus luotaa iäkkäiden vahvuuksia, arkea ja kotona asumisen edellytyksiä. Tutkimus antaa eväitä iäkkäiden kotona asumisen tukemiseen ja osallisuuden edistämiseen niin järjestöille kuin kunnillekin. 

https://www.ikainstituutti.fi/elamanote/osallisuustutkimus/

”Jos mä sit kerran tulen” Elämänote-ohjelman osallisuustutkimuksen tuloksia, osa 1 / 2 Hanna-Kaisa Hoppania ja Anni Vilkko.  Alla PDF tiedostona.

Elämänote -hanke roll up.