Käsikirja, toimintamallit ja tuotettua materiaalia

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen toiminnan pohjalta on luotu Virkistyspäivän toteuttajan käsikirja. Käsikirjassa on kuvattu virkistyspäivän toteuttamisen prosessi. Käsikirjasta löytyy lisäksi mm.  virkistyspäivän rakenne, sisältöideoita sekä tarkistuslistan asioista, mitä on hyvä varata mukaan. 

Käsikirja on tarkoitettu hyödyksi kaikille, jotka järjestävät virkistyspäiviä tai haluat tutustua virkistyspäivä malliin.

Hankkeessa on tuotettu kaksi toimintamallia: 

Maaseudun kylien virkistyspäivissä kohdataan ja saadaan eväitä arkeen (virkistyspäivä)

Elämyksiä, yhteisöllisyyttä ja virkistystä ikäihmisille etäyhteydellä (etävirkistyspäivät)

Materiaaleja ja linkkejä

Hankkeessa on tuotettu lisäksi erilaisia materiaaleja sekä esityksiä, joita on käytetty hankkeesta viestimiseen toteutuksen aikana. 

Tältä sivulta löydät hankkeen tuottamia materiaaleja, koonteja, linkkejä blogiteksteihin sekä linkit Elämänote-hankkeen tuottamiin tutkimuksiin sekä hankkeen vaikuttavuudesta kertovaan opinnäytetyöhön. 

Hankkeessa kehitetyt toimintamallit

Hankkeen tuottamia esitysmateriaaleja

Digituki 2020 tapahtuman taltiointi. 5.11.2020 Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen Etänä ja tukena esittely osuus löytyy videosta 35 minuutin kohdalta alkaen. Linkki alla:

Digituki 2020 5.11.2020 osa 1 

Blogeja ja hanketarinoita

Korona-ajan suunnanmuutos blogi. Kirjoittajat Satu Iljo ja Merja Kaija

https://www.ikainstituutti.fi/osallisuus/korona-ajan-suunnanmuutos/

Maaseudun karanteenilaiset blogi, Satu Iljo

https://www.ikainstituutti.fi/blogi/maaseudun-karanteenilaiset/

”Tietoo – Ruokoo – Viihettä” -kolmiomalli auttaa Pohjois-Savon maaseudun ikäihmisiä voimaan paremmin. Hanketarina Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hanke. Ulla Pohjanmaa.

https://www.ikainstituutti.fi/osallisuus/tietoo-ruokoo-viihetta-kolmiomalli-auttaa-pohjois-savon-maaseudun-ikaihmisia-voimaan-paremmin/

Muuruveden virkistyspäivässä ikäihmisiä. Kuva Lasse Saijets.

Opinnäytetyöt

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeesta on tehty opinnäytetyö Anna Maija Kämäläisen toimesta, Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön hankkeen vaikuttavuus. 

http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020101921400

Anna Maija Kämäläisen ja Sari Makkosen blogi Toimintaa ja palveluita Pohjois-Savon alueen kylien ikääntyville asukkaille.

https://blogi.savonia.fi/tuoreeksterveeks/2020/11/03/toimintaa-ja-palveluita-pohjois-savon-alueen-kylien-ikaantyville-asukkaille/

Sara Huhtalan opinnäytetyössä  Digitaalisen taide- ja kulttuuripalvelun saavutettavat markkinointikampanjat: Case: Kotikonsertti.fi -verkkosivupalvelu. 12/2020. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö löytyy tästä linkistä:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/353856/Huhtala_Sara.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Satu Iljo kohtaa ikäihmisiä Muuruveden virkistyspäivässä. Kuva Tuula Palojärvi.

Elämänote osallisuustutkimus

Elämänote-ohjelmassa tehtävä osallisuustutkimus luotaa iäkkäiden vahvuuksia, arkea ja kotona asumisen edellytyksiä. Tutkimus antaa eväitä iäkkäiden kotona asumisen tukemiseen ja osallisuuden edistämiseen niin järjestöille kuin kunnillekin. 

https://www.ikainstituutti.fi/elamanote/osallisuustutkimus/

”Jos mä sit kerran tulen” Elämänote-ohjelman osallisuustutkimuksen tuloksia, osa 1 / 2 Hanna-Kaisa Hoppania ja Anni Vilkko.  Alla PDF tiedostona.

Elämänote -hanke roll up.