Etävirkistyspäivät

Mahdollisia muutoksia ennakoitiin jo hankesuunnitelmassa, mutta ei varmaan missään hankkeessa osattu ajatella, että alkuvuonna 2020 alkaa COVID19- eli koronan aika.

Hankkeemme ei tästä häkeltynyt. Reagoimme todella nopeasti ja päätimme ottaa kasvokkaisten virkistyspäivien tilalle Etävirkistyspäivät jo maaliskuussa 2020.

Maaliskuussa 2020 koronapandemian ja poikkeusolojen myötä hankkeen virkistyspäivät korvattiin ikäihmisille suunnatulla etätoiminnalla. 

1. Zoom  

Hankimme lisenssit Zoom-etätyökaluun. Ensiksi opastimme ja kokeilimme etätoimintaa kylien vapaaehtoisten kanssa. 

2. Zoom-opastus ikäihmisille

Opastimme ikäihmiset Zoomin käyttöönottoon maaliskuun aikana.

Pidimme viiden Virkistyspäiviä järjestäneen kylän vapaaehtoisten kanssa pilotin 31.3.2020, ja sen jälkeen olimme varmoja, että Etävirkistyspäivät tulevat onnistumaan hyvin. 

3. Etävirkistyspäivät ikäihmisille Zoomin välityksellä

Maalis-toukokuussa 2020 pidettiin 12 etävirkistyspäivää, joihin osanottajia oli yhteensä 51. 

Elokuussa 2020 viranomaisilta tuli maakuntaan lupa alkaa järjestää kokoontumisia, ja niinpä aloimme suunntella kasvokkaisiin Virkistyspäiviin liittyviä asioita. Etävirkistyspäivät laitettiin tauolle.

Marraskuussa koronatilanteen muuttuessa, aloitimme uudestaan järjestämään kylien ikäihmisille Etävirkistyspäiviä. 

Marras-joulukuussa 2020 pidettiin viisi (5) etävirkistyspäivää, joihin osanottajia oli yhteensä 66. 

Kevään 2020 etävirkistyspäivien tarjontaa:

Syksyn 2020 etävirkistyspäivien tarjontaa: