”Kylä voi toteuttaa vain sellaisen tulevaisuuden kuin se itse pystyy kuvittelemaan.”

Kiinnostaako tulevaisuusajattelu? Entä tulevaisuuteen vaikuttaminen? Oletko koskaan miettinyt, miten nämä kaksi yhdistetään toisiinsa paremmin?

Tervetuloa Tulevaisuustaajuus-työpajaan!
Tulevaisuustaajuus virittää osallistujat pohtimaan tulevaisuutta, joka on kuvittelemisen ja tavoittelemisen arvoinen. Tulevaisuustaajuus ei kuitenkaan vain innosta ajattelemaan tulevaisuutta uusista näkökulmista, vaan se haastaa myös tunnistamaan keinot muuttaa huominen toivotunlaiseksi. Työpajan kesto on 3 tuntia, sisältäen 1–2 taukoa. Osallistuminen ei edellytä mitään ennakko-osaamista.

Mikä Tulevaisuustaajuus?
Menetelmän tarkoituksena on lisätä ihmisten kykyä kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja toimia toivotun tulevaisuuden toteutumiseksi sekä ylipäätään lisätä keskustelua tulevaisuuksista. Työpajamenetelmän tausta-ajatuksena on, että jos haluamme onnistua siirtymässä kestävään yhteiskuntaan, niin tarvitsemme suuremman joukon uudistajia – ihmisiä ja organisaatioita – mukaan. Menetelmä on kehitetty Sitrassa.


Lue lisää Tulevaisuustaajuudesta Sitran sivuilta
www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuustaajuus ja Tulevaisuuden tekijän työkalupakin löydät täältä www.sitra.fi/tulevaisuuspakki


Alta löydät kylille ja kortteille suunnatun materiaalian esitysdiat, tehtäväpohjat, lisämateriaalit, logot, aikataulun ja kutsupohjan.

Esitysdiat

Tehtäväpohjat

Lisämateriaalit

Aikataulu ja kutsupohja

Sitran alkuperäisen Tulevaisuustaajuus materiaalin löydät täältä https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuustaajuus/#materiaalit ja Tulevaisuustaajuus Käsikirjan työpajan vetäjälle löytyy täältä https://www.sitra.fi/julkaisut/tulevaisuustaajuus-kasikirja-tyopajan-vetajalle/

Juttu Sitran sivuille Tulevaisuustaajuus kylakehittämisen työkaluna  https://www.sitra.fi/caset/tulevaisuustaajuus-kylakehittamisen-tyokaluna/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tulevaisuuden kylät ja korttelista hankkeesta

Pohjois-Savon Kylät ry ja Päijät-Hämeen Kylät ovat olleet mukana Sitran toteuttamassa Tulevaisuustaajuus -kumppanuusohjelmassa vuonna 2022. 

Lue lisää hankkeesta tästä artikkelista

https://www.sitra.fi/artikkelit/terveisia-tulevaisuustaajuuksilta-kylat-ja-korttelit-suunnittelevat-elinvoimaista-tulevaisuutta/ 

Tulevaisuuden kylät ja korttelit -projektin tavoitteena on            

Valtakunnallisesti

tuoda tulevaisuusajattelu ja Tulevaisuustaajuus -menetelmä osaksi kyläsuunnitteluprosessia

mukauttaa Tulevaisuustaajuus -menetelmä kylille ja kortteleille sopivaksi

haastaa ja rohkaista kyliä ja kortteleita tulevaisuusajatteluun ja tulevaisuuskuvien luomiseen

Paikallisesti kylissä ja kortteleissa

löytää kylien ja kortteleiden omat visiot Tulevaisuustaajuus-menetelmän kautta, joita voidaan hyödyntää kyläsuunnitelmaa tehtäessä

saada kylien ja kortteleiden asukkaat mukaan luomaan yhteistä toivottua tulevaisuutta

saada kylät ja korttelit löytämään rohkeutta ja intoa sekä ymmärrystä, mihin kylän omat resurssit tulisi käyttää

Tavoitteena on herätellä ja aktivoida kyliä ja kortteleita oivaltamaan oman arvonsa, mutta myös tuomaan esiin paikallisyhteisöjen merkitystä. Kyläsuunnitelmien tavoitteena on olla toiminnan tukena, jotta kylissä ja kortteleissa pystytään toteuttamaan juuri niitä toimenpiteitä, jotka ovat alueelle olennaisia. Kyläsuunnitelmien pohjalla on asukkaiden toiveet ja tarpeet.

Hankkeen kautta haluamme olla tukemassa kylätoimijoiden työtä ja tulevaisuutta. Tiedämme, että heillä on rajalliset aikaresurssit ja hankkeen avulla saamme toteutettua työkaluja ja menetelmän, jonka avulla saamme kylät kiinnostumaan tulevaisuusajattelusta.

TOIMENPITEET

Valtakunnallisesti

Mukautetaan Tulevaisuustaajuus-menetelmä kylille ja kortteleille sopivaksi osaksi kyläsuunnitelmaprosessia.

Teemme tarvittavat muokkaukset pilotointien pohjalta.

Hankkeen aikana sitoutamme maakunnalliset kyläyhdistykset (Suomen kattava verkosto) ja kaikki halukkaat paikalliskehittäjät ottamaan menetelmän käyttöön omien alueidensa kylissä ja kortteleissa.

Hankkeen aikana järjestetään Tulevaisuuden kylä -ilta etänä (Tulevaisuustaajuus menetelmää hyödyntäen).

Maakunnallisille kyläyhdistyksille ja Leader-ryhmille (työntekijätaso, jotka aktivoivat kyliä) järjestetään koulutus Tulevaisuustaajuus-menetelmän hyödyntämisestä.

Paikallisesti

Mukautettua menetelmää pilotoidaan kaikkiaan vähintään kuudessa Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen kylässä / korttelissa.

Kohderyhmä
Kohderyhmänämme paikallistasolla ovat kylien ja kortteleiden asukkaat ja toimijat. Tulevaisuuden kylät ja korttelit -hanke on suunnattu nimensä mukaisesti kylille ja kortteleille. Osallistuminen ei edellytä mitään ennakko-osaamista. Lisäksi hankkeen verkostossa on paikalliskehittäjät, kuten maakunnalliset kyläyhdistykset, Leader-ryhmät ja Suomen Kylät ry.

Hankkeen toteuttajat
Hanketta toteuttaa Pohjois-Savon Kylät ry ja Päijät-Hämeen Kylät / Päijänne-Leader ry.

Toteutusaika
Maaliskuu-joulukuu 2022.

Rahoittaja
Sitra

Yhteystiedot
Pohjois-Savon Kylät ry, Merja Kaija, kyläasiamies
merja.kaija(at)pohjois-savonkylat.fi ,045 1791070

Päijät-Hämeen Kylät / Päijänne-Leader ry:, Tiina Västilä, kyläaktivaattori
info(at)phkylat.fi, 0447124208