Hankkeen hallinnoija:  Pohjois-Savon Kylät. Osatoteuttajana Pohjois-Savon Liikunta. Hanke on ensimmäinen yhteisprojekti yhdistysten välillä. 

Rahoittaja: Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella, ja se on yksi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n rahoittamista Leader-hankkeista. Hankkeen kustannusarvio on 101 173 €, josta EU:n osuus 38 243,39 €.

Hankkeen kesto: 1.9.2018 - 31-10.2019.

Hankkeen toimintaalue: Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n toiminta-alueella (Kaavi, Kuopion maaseutualueet, Rautavaara, Siilinjärvi ja Tuusniemi).

Hankkeen tarkoitus: Yhdistystoiminta on vapaaehtoista ja yhteistoiminta nousee ihmisten innostuneisuudesta, aktiivisuudesta ja vaikuttamisen halusta. Yhdistystoiminnan tärkeimpänä voimavarana voidaan pitää vapaaehtoisten toimijoiden inhimillistä pääomaa: innostusta ja luovuutta, kykyä ja halua uudistaa ja uudistua, tietoja ja taitoja sekä osaamista ja kokemusta. 

Tämän pääoman kasvattaminen ja yhdistysten toiminnan kehittäminen ovat hankkeen perusta ja päätarkoitus.

Hankkeen tavoite: Hankkeen koulutusten, kehittämistyöpajojen ja liikunnallisten pilottien tavoitteena on 

 • lisätä ja vahvistaa yhdistystoiminnassa mukana olevien osaamista ja innostusta,
 • kehittää yhdistystoimintaa,
 • lisätä yhteistyötä sekä 
 • saada yhdistystoimintaan mukaan uusia henkilöitä.

Kohderyhmä: Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki toteutusalueella toimivat yhdistykset ja yhdistyksissä mukana olevat vapaaehtoiset toimijat, hallituksen jäsenet, työntekijät sekä kaikki yhdistystoimintaan mukaan tulosta kiinnostuneet. Lähes kaikki hankkeen toimenpiteet ovat osallistujille maksuttomia (ainoastaan Järjestyksenvalvojakoulutus on maksullinen), ja koulutuksia toteutetaan eri puolilla hankkeen toteutusaluetta.

Mitä hankkeessa tehdään: Osaamista, innostusta, yhteistyötä ja uudistumista edistetään 

Kattavalla koulutustarjonnalla

 • Yhdistystoiminnan ABC ja yhdistyksen hyvä hallinto
 • Yhdistyksen työnantajana koulutus
 • Yhdistyksen hyvä talous
 • Yhdistyksen varainhankinta ja rahoitus
 • Yhdistyksen monipuolinen viestintä ja sosiaalinen media
 • Ideasta hankkeeksi ja hankkeen hallinnointi –työpajat
 • Jäsenrekisterit kuntoon ja tietosuoja osaksi yhdistyksen toimintaa
 • Järjestyksenvalvonta
 • Tapahtumanjärjestäjän koulutus ja tapahtuman turvallisuus
 • Kylä- ja turvallisuussuunnitelmat kuntoon –työpajat

Teemoitetuilla kehittämistyöpajoilla

Yhdistykset voivat saada yhdistykselleen maksuttoman teemoitetun kehittämistyöpajan koulutusillan jatkoksi. Työpajoissa pureudutaan käytännönläheisesti ja kehittävällä otteella koulutusilloissa nousseiden teemojen eteenpäin viemiseen. Työpajan kesto 2-3 tuntia. Työpajaan liittyy ennakkotehtävä ja jälkihoito. Teemoina työpajoissa mm. yhdistyksen säännöt ja niiden uudistaminen, nykytila ja tulevaisuus, hallinnon vuosikello, yhdistys työnantajana, talousohjesääntö, budjetointi ja talouden seuranta, rahastonhoitajien koulutusilta, talouskäytäntöjen uudistaminen.


Uudella matalan kynnyksen liikunnallisella toiminnalla tai etäliikunnalla

Uutta matalan kynnyksen liikuntatoimintaa pilotoidaan ja käynnistetään yhdessä toimijoiden kanssa. Tavoitteena on synnyttää joka säännöllistä uutta matalan kynnyksen liikunta toimintaa tai uusi matalan kynnyksen liikuntatapahtuma. Pilotissa voidaan myös kokeilla etäliikunnan toteuttamista. 

Pilotissa pidetään viisi tapaamista, jonka aikana kirkastetaan paikallistason tarpeet ja kartoitetaan toimijat, ideoidaan yhdessä, suunnitellaan ja viestitään toiminnasta sekä kartoitetaan rahoitusmahdollisuudet. Seurataan toiminnan käynnistyminen, kysellään palaute, analysoidaan toiminta ja varmistetaan toiminnan jatko.