Pienryhmät

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön –hankkeessa on järjestetty loppusyksystä 2018 alkaen Virkistyspäiviä näillä viidellä (5) kylällä. Pienryhmät ovat tulleet Virkistyspäivien tilalle marraskuussa 2020. 

  • Etelä-Tuusniemi (Kosula),
  • Haluna,
  • Kotalahti,
  • Muuruvesi ja
  • Sorsakoski.

Pienryhmien kautta on korona-ajan rajoitukset huomioiden pystytty tarjoamaan toimintaa osalle aiemmissa virkistyspäivissä käyneille. 

Osallistujia oli jokaisella kylällä niin paljon, että koronapandemiasta johtuvien rajoitusten takia suurien ryhmien kokoontumiset piti lopettaa.

Päätimme ottaa korvaavaksi toiminnaksi Pienryhmät. Marraskuusta 2020 lähtien toimitaan näillä viidellä kylällä pienryhmissä, joiden lisäksi toki on tarjolla myös Etävirkistyspäiviä.

Kahden pienryhmän kyliä ovat:

  • Etelä-Tuusniemi (Kosula),
  • Kotalahti ja
  • Muuruvesi.

Yhden pienryhmän kyliä ovat:

  • Haluna ja
  • Sorsakoski.

Kussakin pienryhmässä on max. 10 osallistujaa. Osalla kylistä kokoontuu yksi ryhmä ja toisessa on kaksi ryhmää aamu- ja iltapäivällä. Hyvää hygieniaa, maskeja ja turvavälejä ym. korona-ohjeistuksia noudatetaan kokoontumisissa.

Pienryhmiä ohjataan yhteistyössä

Pienryhmiä on ohjattu Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen työntekijöiden toimesta, kuitenkin tiiviissä yhteistyössä kylien toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa. Osassa ryhmistä toimii hanketyöntekijän parina vapaaehtoinen. Yksi heistä on Riitta Vuori, joka kulkee Sadun parina sekä Kotalahdessa ja Sorsakoskella. 

Pienryhmissä on käytetty osittain sisältöpohjana Ikäinstituutin suunnittelemaa Elämäntaidot esiin -toimintamallia, jonka punaisena lankana kulkee mielen hyvinvointi. Se on ollut erityisen tärkeää nyt poikkeusolojen ja korona-pandemian myötä. 

Pienryhmien sisältö ja ohjelma pyritään suunnittelemaan osallistujien tarpeiden mukaisesti. Kaikki pienryhmät ovat kuitenkin erilaisia, joten ryhmäkokoontumisten aiheet vaihtelevat ryhmien mukaan.

Koronan myötä aiemmin toivotut yhteislaulut on jouduttu korvaamaan musiikin kuuntelulla. Lähes jokaisella kerralla on jonkin moinen jumppa/verryttely, sillä muistutetaan jokapäiväisestä liikkumisen tärkeydestä. 

Tieto-osuuksista yksi aihe on keväällä 2021 sama kaikilla kylillä: Kelan työntekijä tulee mukaan etäyhteydellä kertomaan mm. palvelukanavamahdollisuuksista. 

Pienryhmissä on ollut hyvä tunnelma ja keskustelu vilkasta.