Virkistyspäivät (v. 2018 - 2020)

Hankkeen päätavoitteena on virkistyspäivien kautta lisätä harvaanasutun maaseudun ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuuksia ja turvallisuutta, sosiaalisten kontaktien määrää, osallisuutta sekä samalla vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä.

Virkistyspäivien  kautta ikäihmiset saavat 

  • mielekästä tekemistä ja yhteisöllisyyden kokemuksia,
  • vertaistukea,
  • tukea turvalliseen kotona asumiseen sekä tietoa ja ohjausta etäasiointiin ja kotiin tuotaviin palveluihin,
  • sisältöä arkeen,
  • kontakteja lähiyhteisöön sekä
  • osallistumisen mahdollisuuksia lähellä kotia.

Virkistyspäivät (jotka olivat hankesuunnitelmassa nimellä Palvelupäivät) on järjestetty yhdessä seuraavien kylien kanssa: 

Etelä-Tuusniemi / Kosula (Tuusniemi)                 
Haluna (Kuopio)
Kotalahti (Leppävirta)
Muuruvesi (Kuopio)
Sorsakoski (Leppävirta)
 

Kohderyhmä: Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savossa harvaanasutulla maaseutualueella asuvat ikäihmiset (kyläalueet, joissa toimintaa tullaan järjestämään) ja toissijaisena kohderyhmänä ovat näiden kylien alueella asuvat henkilöt, joilla olisi tarvetta saada tukea kotona asumiseen ja toimintakykyyn sekä saada sosiaalisia kontakteja (esim. työttömät, pitkäaikaissairaat). 

Lisäksi kohderyhmänä ovat kyläyhteisön muut toimijat ja asukkaat, jotka hyötyisivät kylätaloilla ikäihmisille järjestettävistä virkistyspäivistä. Kylätoimijoille tulee samalla tietoa, oppia ja verkostoja virkistyspäivien järjestämiseen omatoimisesti.

Maaliskuussa 2020 koronapandemian ja poikkeusolojen myötä hankkeen virkistyspäivät korvattiin ikäihmisille suunnatulla etätoiminnalla. Kasvokkaisia Virkistyspäiviä toteutettiin ulkoilmatapahtuminan elo-syyskuussa 2020 ja sisätiloissa loka-marraskuussa 2020. Marraskuussa 2020 hankkeessa tehtiin päätös vaihtaa isot ryhmätapaamiset kuten Virkistyspäivät kokonaan pienryhmätoiminnaksi.

Lisätietoja hankkeesta:

Satu Iljo, projektipäällikkö / 050 470 2381 / satu.iljo(at)pohjois-savonkylat.fi

Sari Vainikainen, kyläpalveluohjaaja / 050 470 2379 / sari.vainikainen(at)pohjois-savonkylät.fi

Merja Kaija, kyläasiamies / 045 179 1070 / merja.kaija(at)pohjois-savonkylat.fi