Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Savon Kylät ry http://www.pohjois-savonkylat.fi

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) www.stea.fi, yksi Elämänote avustusohjelman hankkeista. Lue lisää Elämänoteverkosta www.ikainstituutti.fi/elamanote

Hankkeen kesto: 1.9.2018 – 30.6.2021 (tai vuoden loppuun 2021)

Hankkeen toiminta-alue: Kaavi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Siilinjärvi, Pielavesi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Rautavaara ja Iisalmi.

Hankkeen tarkoitus: Hankkeessa järjestetään maaseudun ikäihmisille matalankynnyksen palvelupäiviä. Palvelupäivien kautta ikäihmiset saavat mielekästä tekemistä ja yhteisöllisyyden kokemuksia, vertaistukea, tukea turvalliseen kotona asumiseen sekä tietoa ja ohjausta etäasiointiin ja kotiin tuotaviin palveluihin. Palvelupäivien kautta ikäihmiset saavat sisältöä arkeen. Palvelupäivien kautta ikäihmisten yksinäisyys vähenee, ikäihmiset saavat kontakteja lähiyhteisöön sekä osallistumisen mahdollisuuksia lähellä kotia.

Hankkeen tavoite: Hankkeen päätavoitteena on palvelupäivien kautta lisätä harvaanasutun maaseudun ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuuksia ja turvallisuutta, sosiaalisten kontaktien määrää, osallisuutta sekä samalla vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä.

Kohderyhmä: Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savossa harvaanasutulla maaseutualueella asuvat ikäihmiset (kyläalueet, joissa toimintaa tullaan järjestämään) ja toissijaisena kohderyhmänä ovat näiden kylien alueella asuvat henkilöt, joilla olisi tarvetta saada tukea kotona asumiseen ja toimintakykyyn sekä saada sosiaalisia kontakteja (esim. työttömät, pitkäaikaissairaat). Lisäksi kohderyhmänä ovat kyläyhteisön muut toimijat ja asukkaat, jotka hyötyisivät kylätaloilla ikäihmisille järjestettävistä palvelupäivistä. Kylätoimijoille tulee samalla tietoa, oppia ja verkostoja palvelupäivien järjestämiseen omatoimisesti.

Mitä hankkeessa tehdään: Järjestetään ikäihmisille palvelupäiviä joko säännöllisesti (mukaan otetaan 4-5 kylää) tai pop up tyyppisesti (8-10 kylää mukaan) ikäihmisten tarpeiden pohjalta. Kartoitetaan sisältö ja tarpeet ikäihmisiltä ja tarvittaessa etsitään ikäihmisiä toimintaan mukaan. Pop up tyyppiset palvelupäivät voivat olla, vaikka vain 2-4 kertaa tai useammin, ja toteutuvat jollakin sovitulla aikavälillä. Näiden päivien pitämiseen on aikaa koko hanke aika, joten kylät pääsevät hieman eri tahtiin mukaan hankkeeseen.

Mitä voimme tarjota kylille ja mitä toivomme kyliltä: Harvaan asutulle maaseudulle ikäihmisten palvelupäivien järjestämistä. Työntekijät järjestävät palvelupäivät yhdessä kylän kanssa. Yhdessä mietitään miten pop up-palvelupäiviä voisi pitää, onko tilat sopivat, mistä saamme tarjoilut / ruuat. Onko kylällä taho, jolta voimme ostaa ruokailun järjestämisen? Ruokailua, mikäli sitä järjestetään palvelupäivissä, peritään maksua osallistujilta. Hanke voi maksaa tilavuokraa palvelupäivien osalta sekä sisältöä päiviin. Toiminnan sisältö suunnitellaan ikäihmisten tarpeista. Kylältä toivomme löytyvät tilan ja tarvittaessa tiedotusapua tai tilaisuuksia kertoa hankkeesta kyläläisille.  Rahoitusta hankkeessa varattu tiedottamiseen esim. paikallislehdissä.  

Esimerkkejä toiminnan sisällöstä:

  • Yhteisöllisyys, tunnetaan toisemme
  • Erilaiset keskustelupiirit

• Tunne lääkityksesi, verenpaineen mittausta, ikäihmisen toimintakyvyn

arviointia

• Matalan kynnyksen liikuntatuokioita, tuolijumppaa

• Kädentaitoja

• Kylätarinatuokioita ja kylähistorian muistelua.

• Kodin turvallisuus ja miten varaudun kotona?

• Tapaturmien ehkäisy

• Väkivalta ja alkoholi? -puheeksi hetkiä

• Älypuhelin ja tabletti tutuksi

• Etäyhteydenpito, turvallinen asiointi verkossa

• Ikäihmisten palveluneuvontaa

• Seurakunnan hetkiä

• Arjen hallintaa, miten pärjään, mistä lisäapua?

• Ruokailun merkitys arjessa

• Liikkuva laukkukirjasto

• Lauluhetkiä

• Kierrätys ja jätteiden käsittely

• Mitä kuuluu –päivät?

• Ystäväpiiri-ryhmä, omana erillisenä ryhmänä, mutta joiden iäkkäät jäsenet

kiinnittyvät myös muihin palveluihin Ystäväpiiri-ryhmä toimintaa tehdään yhteistyössä Vanhustyönkeskusliiton kanssa

Yhteistyökumppanit

Etsimme koko hankkeen ajan yhteistyökumppaneita, jotka voisivat tuottaa sisältöä palvelupäivissä. Onko sinulla tai yritykselläsi toimintaa tai palvelua,

jota voisit esitellä tai tuottaa palvelupäivissämme? Otathan rohkeasti yhteyttä kyläpalveluohjaajaan. 

    

Lisätietoja hankkeesta:

Satu Iljo, projektipäällikkö 050-4702381 satu.iljo@pohjois-savonkylat.fi

Eeva Hyytinen, kyläpalveluohjaaja 050-4702379 eeva.hyytinen@pohjois-savonkylat.fi

Merja Kaija, kyläasiamies 045-1791070 merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi