Rahoituksia ELY-keskuksesta haettavana

5.7.2022

Maaseuturahasto / siirtymäkauden rahoitus                   Onko sinulla maaseudun kehittämiseksi idea muhimassa? Vielä ehdit hakea Maaseutuohjelman 2014—2020 rahoitusta Pohjois-Savon ELY-keskuksesta!

Kehittämishankkeet 
Tämän vuoden lopussa päättyvän siirtymäkauden rahoitusta kehittämishankkeisiin on mahdollista hakea 30.9.2022 saakka. Syyskuun loppuun mennessä haetuille hankkeille tehdään päätös tämän vuoden aikana ja hankkeet on toteutettava vuoden 2024 loppuun mennessä. Kehittämishankkeiden osalta syksyn hakuun toivotaan toteuttamisvalmiita, toteutusajaltaan enintään kaksivuotisia hankkeita. Ensi vuoden alusta alkavan rahoituskauden hakuaikatauluista tiedotamme myöhemmin.

Yritystuet
Yritystukia on haettu Pohjois-Savon ELY-keskuksesta runsaasti. Varoja on siis niukasti, mutta hyviä hakemuksia voi vielä jättää. Yritystukien Maaseutuohjelman tuissa on jatkuva haku, mutta hakemukset käsitellään valintajaksoittain. Tämän vuoden valintajaksot

  • 1.6.2022—31.7.2022
  • 1.8.2022—31.8.2022
  • 1.9.2022—30.9.2022
  • 1.10.2022—31.10.2022

Yritysryhmähankkeet
Yritysryhmähankkeilla on jatkuva haku ja samat valintajaksot kuin yritystuilla.

Elpymisrahoitus
EU:n elpymisvarojen rahoitusta maaseudun mikro- ja pienyrityksille resurssitehokkaan teknologian ja ympäristöystävällisten energiaratkaisujen hankintaan on vielä käytettävissä. Elpymisrahoitusta voi hakea 15.8 ja 15.10 mennessä.

Lisätietoja kehittämishankkeista

Jaana Tuhkalainen, puh. 0295 026 697

Lisätietoja yritystuista

Pekka Stjerna, puh. 0295 026 625

Ja muistakaa Leadereilta voi hakea Pohjois-Savossa kuten muuallakin Suomessa Leader-tukea, joka on myös Maaseuturahaston rahoitusta, jossa kuntaraha on jo mukana. Leader -ryhmillä voi olla vielä siirtymäkauden rahoitusta jäljellä, mutta kannattaa muistaa, että uusi ohjelmakausi ja uudet rahat ovat tulossa hakuun myös. 

Pohjois-Savon Leader-ryhmät: 

Kehittämisyhdistys Kalakukko

Kehittämisyhdistys Mansikka

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi

ESR: Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen haku on avattu!

Haku kohdistuu toimintalinjan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteeseen 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen.

Kansalaistoimijalähtöisillä hankkeilla parannetaan osallisuutta edistävien toimien asiakaslähtöisyyttä, vahvistetaan erilaisten hanketoimijoiden mahdollisuuksia osallistua ESR+ -ohjelman toteutukseen sekä edistetään pienten hankkeiden yhteistyötä ja maakunnallista koordinaatiota.

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hankehaussa painotetaan oheisia sisältöjä:

  • Vahvistetaan kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä, huomioiden erityisesti nuorten tarpeet
  • Tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä
  • Lisätään yksinäisten ja riippuvuus- tai työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia mm. yhteisöllisin ja kuntouttavin toimenpitein
  • Edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palveluiden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen parantamiseksi
  • Osallistetaan asukkaat mukaan kehittämiseen ja edistetään paikallisen tason kehittämistoimintaa
  • Kehitetään helposti saavutettavia, monipuolisia, arkiympäristöihin tuotavia palveluita

Pohjois-Savon maakunnan hakuilmoituksen, hakukriteerit sekä yhteyshenkilöt löydät alla olevasta linkistä.

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen hakuilmoitus

Haku on auki 27.6.2022 - 9.9.2022
Hakemukset tehdään EUR2021-järjestelmässä. 
Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon ELY-keskus. 

EAKR Liikenne- ja logistiikka -hankkeet

Etelä-Savon ELY-keskus järjestää infotilaisuuden Euroopan aluekehitysrahaston liikenne- ja logistiikkahankkeille. Teema on osa Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 ohjelmaa. Tämä hakuinfo koskee 1.7.2022 avattua hakua. Rahoitusta on haettavana pk-yritysten toimintaedellytyksiä edistäviin tieliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn (kevyen liikenteen) investointihankkeisiin.

Aika: 16.8.2022 klo 9–10.30

Paikka: Teams (Lisätiedot infosta ja tapahtumalinkki: Liikenne- ja logistiikkahankkeiden hakuinfo Pohjois-Savossa | Rakennerahastot)

Ohjelma:

9:00 Tilaisuuden avaus, Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus

9:10 Itä-Suomen maanteiden tila ja EAKR-rahoituksen mahdollisuudet, Tommi Huttunen, Pohjois-Savon ELY-keskus

9:20 Haun tavoitteet ja rahoitettavien hankkeiden vaikuttavuus, Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus

9:40 Hakeminen, kustannusmalli, valintakriteerit ja hakemusten käsittely, Tiina Arpola, Etelä-Savon ELY-keskus

10:00 Keskustelu ja kysymyksiin vastaaminen

10:30 Tilaisuuden päätös

Hakuilmoitus linkki: Saavutettavampi Pohjois-Savo (TL3, ELY-keskus)

Alueen mikro- ja pk-yritysvaltainen yrityskanta edellyttää yritysten kasvun tukemista. Erityistavoitteen toimenpiteillä parannetaan ja nykyaikaistetaan em. pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeitä maantieliikenteen- ja logistiikan yhteyksiä, eri liikkumis- ja kuljetusmuotojen yhteen liitettävyyttä, elinkeinoelämää ja pk-yritysten toimintaympäristöä kehittäviä tieliikenneväyliä ja -palveluita, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä sekä liikenneturvallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään hankkeiden taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen eri käyttäjäryhmien näkökulmasta.