Kysely kylille ja asukkaille: Tarpeisiin vastaavaa toimintaa kylille

31.1.2020

Tarpeisiin vastaavaa toimintaa kylille

Pohjois-Savon Kylät ry on tehnyt nyt useita kylätoimintaan liittyviä hankkeita ja toimintaa tarpeiden pohjalta yhdessä paikallisten kylätoimijoiden kanssa. Hankerahoitusten saamisen pohjalle tarvitaan tarvekartoitusta ja selvitystä kylien tarpeista. Mikäli tarpeita nousee kyliltä, lähdemme työstämään hankkeita eteenpäin.

Nyt tarvitsemme teidän kylien apua, jotta saamme tarpeet esille. Mitkä ovat teidän kylän / alueen tarpeet, joihin Pohjois-Savon Kylät ry voisi hankkeiden kautta vastata? Onko tarvetta työllistämishankkeeseen, kestävään kehitykseen, vähähiilisyyteen ja kierrätykseen liittyen tai kaikkien asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävään hankkeeseen? Tai johonkin ihan muuhun?

Kyselyyn saa vastata kylältä useampikin vastaaja, mutta muistakaa aina kirjoittaa mitä kylää tai aluetta edustatte. Vastaaja voi olla niin kyläläinen kuin kyläyhdistyksen aktiivitoimija tai luottamushenkilö. Vastausaikaa on 12.2.2020 saakka. Hanketeemat saa nostaa esille oman yhdistyksen hallituksessa, mutta jos hallituksenne ei juuri nyt kokoonnu, vastatkaa sen mukaan millaisia tarpeita, teillä nyt on tiedossa.

Voitte vastata vaikka kaikkiin hankeaihioihin, jos niihin on tarvetta, tai valita vain yhden tarpeellisen teeman. 

Ja linkki löytyy tästä ja vastausaikaa on jatkettu 19.2.2020 saakka

https://link.webropolsurveys.com/S/9BCFECCBB339C0BD

Mikäli teillä on kysymyksiä näihin teemoihin liittyen tai jotakin kyselyyn liittyvää, olkaa yhteydessä Pohjois-Savon Kylät ry kyläasiamies Merja Kaijaan 045-1791070 tai merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi 
Muiden maakuntien alueilla tehtyihin hankkeisiin kannattaa myös tutustua alla olevista linkeistä:

Suomen Kylät ry Työtä kylästä -hanke https://suomenkylat.fi/hankkeet/tyota-kaikille/
Hämeessä toimiva välityömarkkinahanke Tripla-hanke http://triplahanke.fi/wordpress/
Maserat  Maaseudun työvoimapulan syyt ja ratkaisut https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-hankkeet/maaseudun-tyovoimapulan-syyt-ja-ratkaisut-maserat.html


Pirkan kylien hiiltä sitovat kylät -hanke https://www.pirkankylat.fi/hiiltasitovatkylat/
Maaseudun sivistysliitto Hiiliviisaat kylät https://msl.fi/kohtivahahiilisiakylia/
Kokeilujen kautta kestäviin ja kehittyviin kyliin https://helda.helsinki.fi/handle/10138/303410