Kyläturvakoordinaattori- / kouluttaja Arjen turva-hankkeeseen

22.7.2021

Pohjois-Savon Kylät Ry hakee kyläturvakoordinaattoria tai -kouluttajaa Arjen turva –hankkeeseen

Arjen turva -hanke saa rahoituksen Maaseuturahastosta Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. Hankkeen toteuttajana ja hallinnoijana toimii Pohjois-Savon Kylät Ry. Tiivistä yhteistyötä hankkeessa tehdään Pohjois-Savon alueen kylien, kuntien sekä Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Savon Pelastusalan Liiton sekä yhteistyöverkoston kanssa. 

Arjen turva -hankkeen tavoitteena on maaseutualuiden ja kyläturvallisuuden kehittäminen sekä kyläturvaryhmien kokoaminen sekä kartoittaa kylien yhteisten tilojen käyttö turvallisuuden näkökulmasta. Hanke edistää kyläturvallisuutta lisäämällä asukkaiden omatoimista varautumista ja yhteistyötä kyläturvallisuuden ja asukkaiden turvallisen arjen lisäämiseksi. Hankkeen toteutusaikaa on 30.6.2023 saakka.

Kyläturvakoordinaattori tai -kouluttaja

Kyläturvakoordinaattorilta tai -kouluttajalta vaaditaan kokonaisvaltaista turvallisuusosaamista sekä kykyä kehittää kylien turvallisuutta yhdessä verkoston kanssa. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot, tiimityötaidot ja osaat innostaa kylätoimijoita mukaan kehittämään oman alueen turvallisuutta sekä tulemaan mukaan kyläturvaryhmiin ja koulutuksiin. Osaat organisoida toimintaa useammalla kylällä yhtä aikaa ja osaat pitää hankkeen kokonaisuuden hallinnassa. Viestintätaitoja tulee olla, jotta hanke saa näkyvyyttä ja tieto hankkeesta leviää kylille ja maaseudun asukkaille. Omaat joko itse taitoja kouluttaa tai hankit kouluttajia verkoston kautta. Kerro meille hakemuksessa onko sinulla aiempaa kokemusta kyläturvallisuuden kehittämisestä, oma kokemus ja osaaminen kyläturvallisuudesta sekä kouluttajana toimimisesta / muusta turvallisuustyöstä, millaiset taidot sinulla on kertoa varautumisesta sekä oletko toiminut vapaaehtoisten parissa. Toivomme, että sinulla on soveltuvaa koulutusta turvallisuusalalta. 

Kyläturvallisuuskoordinaattori / -kouluttaja vastaa kyläturvahankkeen toteuttamisesta itsenäisesti hankesuunnitelman mukaisesti. Tehtäviin kuuluu vastata hankkeen toimenpiteiden toteuttamisesta, kouluttajien ja koulutusten organisoinnista, infotilaisuuksien ja kyläturvailtojen pitämisestä sekä kyläturvaryhmien kokoamisesta. Kyläturvallisuuskoordinaattori tai -kouluttaja vastaa hankkeen kumppaneiden kanssa tehtävästä työstä sekä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä yhdessä kyläasiamiehen kanssa. Kyläturvallisuuskoordinaattori tai -kouluttaja vastaa tarvittaessa kilpailutuksista. Toivomme, että osaat käyttää etätyövälineitä ja osaat / olet valmis opettelemaan Canvan käytön (taitto-ohjelma). Hankkeen toimenpiteiden koordinointi, aikataulujen laadinta ja aikataulussa pysyminen, kustannusten seuranta, hankkeen arviointi ja raportointi sekä hankkeesta viestintä kuuluvat myös työnkuvaan. Mikäli valitulla työntekijällä on kyläturvallisuuskouluttajan koulutus, voi kyläturvallisuuskoordinaattori itsekin pitää osan koulutuksista hankkeen aikana. Kyläturvakoordinaattori / -kouluttaja vastaa omalta osaltaan raportoinnista, palautteen keräämisestä ja muistioiden kirjoittamisesta.

Nimike kyläturvakoordinaattori / -kouluttaja valitaan valittavan henkilön sopivuuden perusteella.

Kyläturvakoordinaattoria /- kouluttajaa haetaan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 15.9.2021-30.4.2023. Työ on kokoaikainen (7,5 h/per päivä).

Työtä tehdään koko Pohjois-Savon alueella. Työ edellyttää oman auton käyttöä sekä joustavuutta työajoissa ilta- ja viikonlopputyön osalta. Työntekijöiden toimipiste sijaitsee Siilinjärvellä Innocumissa (osoitteessa Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi), josta käsin työtä tehdään. Työ alkaa sovitusti syyskuun 2021 aikana. Etätyöstä voidaan sopia erikseen työsuhteen alussa.

Työsuhteessa noudatetaan Erto:n yleistä runkosopimusta. Palkkaus 2700 €/kk. Työsuhteen alussa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Lue lisää hankkeesta täältä: https://www.pohjois-savonkylat.fi/tutustu-hankkeisiimme/arjen-turva/

Hakuaika 22.7.-9.8.2021 klo 16.00. Hakemuksen toimittaminen sähköisesti merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi ja aihekenttään ”Työhakemus Arjen turva-hanke”. Toimita sekä vapaamuotoinen hakemus että ansioluettelo, jossa käy ilmi, milloin pystyt aloittamaan työn, sekä suosittelijoita 2 kpl yhteystietoineen.

Työhaastattelut pidetään 18.8.-20.8.2021. Lisätietoja työpaikasta ajalla 26.7.-30.7.2021 puheenjohtaja Eila Tolppaselta 040 571 3814 tai ajalla 2.-6.8.2021 kyläasiamies Merja Kaijalta 045 1791070.