Vahva ote elämästä tunnustus Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeelle

29.10.2019

Vahva Ote Elämästä -tunnustus 2019

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hanke

Pohjois-Savon Kylät ry


Elämänote- raati ja Elämänote-ohjelman koordinaatio myönsivät vuoden 2019 Vahva ote elämästä-tunnustuksen 

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeelle,

joka on ansiokkaasti viestinyt toiminnastaan, jakanut osaamistaan sekä tehnyt yhteistyötä muiden ohjelman hankkeiden kanssa.

Perusteluja:

  • Innostava, sydämellinen ja kannustava tekijätiimi!
  • Ilo seurata heidän tahtotilaansa etäältä.
  • Ovat kertoneet toiminnastaan avoimesti ja seikkaperäisesti ensimmäisestä verkostotapaamisesta lähtien, myös Zumpeilla.
  • Lähestyneet aktiivisesti ja ehdottaneet yhteistyötä.
  • Viestineet onnistumisista ja etenemisestä.
  • Ovat ottaneet reippaasti ja rohkeasti yhteyttä oman alueensa lehtiin ja saaneet hyvin näkyvyyttä.
  • Hauskoja kuvia ja kertomuksia toiminnasta Elämänote verkoston sivuilla. Muutenkin aktiivista toimintaa sosiaalisessa mediassa.
  • Hankkeen toiminta kuvattu hyvin www-sivuilla.
  • Luonut positiivista ilmapiiriä Elämänote verkostossa.