Sijaitseeko kylänne harvaan asutulla maaseudulla nyt olisi rahoitusta tarjolla kulttuuritoimintaan

19.5.2022

Erityisavustukset harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan ovat haussa 11.5.-8.6.2022. Taike avaa 11.5.2022 kuukauden kestävän haun harvaan asuttujen alueiden taide- ja kulttuuritoiminnan edistämiseen. Jaettavalla erityisavustuksella tuetaan hankkeita, joissa toteutuu alueiden asukkaiden osallisuus ja paikalliset lähtökohdat. Jaossa on 2,5 milj euroa. Avustukset kohdennetaan harvaan asutun alueen kulttuuritoimintaan. Aluemääritelmä pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämään paikkatietopohjaiseen kaupunki-maaseutu-luokitukseen. Liitteenä on kartta Pohjois-Savon osalta eli tumman vihreällä oleva alue on harvaanasuttua aluetta. Pienin avustus, jota voi hakea on 5000 €.


Kyläasiamies tiedusteli Taikesta, kuinka paljon omarahoitusta vaaditaan ja pienissä hankkeissa vähän ja pyrkivät yli 90% tukee jopa yli. Taikelta on myös tiedusteltu haluavatko he tukea taiteilijoita vai tukea kyliä? Vastaus tukea kyliä ja yhteisöjä.  Seuraava hakuinfo on 1.6.2022 klo 14.00  ja pyrin kyläasiamiehenä tähän osallistumaan. Linkki infoon löytyy täältä: https://www.taike.fi/fi/tapahtuma/-/tapahtuma/6525/view 

Eli nyt siis hakemaan ja jos tuntuu, että olisi tarve, että Pohjois-Savon Kylien olisi syytä hakea tästä useammalle kylälle niin laittakaa viestiä. Kyläasiamiehellä on pari ideaakin asiaan ja mietimme nyt voisiko jotain hakea. Tämä haku ei välttämättä tule toistumaan, eli nyt on toimittavat nopeasti.

Lukekaa lisää täältä: https://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille/-/stipend/AhK7rZDMBpbH/viewStipend/11185

Näitä teemoja hankkeilla voidaan toteuttaa:

•                         taiteilijoiden työllistämiseen

•                         taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuuden ja osallisuuden vahvistamiseen

•                         ympäristö- ja julkisiin taideteoksiin 

•                         yhteisötaideprojekteihin  

•                         taiteilijaresidenssien kehittämiseen

•                         taide- ja kulttuuritapahtumien kehittämiseen

•                         kulttuurimatkailun kehittämiseen 

•                         aineettoman kulttuuriperinnön kohteisiin

•                         taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parantaviin investointeihin/hankkeisiin