Pohjois-Savon Kylät Ry hakee kyläpalveluohjaajaa Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön –hankkeeseen

18.6.2020


Pohjois-Savon Kylät Ry hakee kyläpalveluohjaajaa Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön –hankkeeseen

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hanke on yksi STEA:n Elämänote avustusohjelman hankkeista. Hankkeessa pidetään harvaanasutun maaseudun ikäihmisille virkistyspäiviä, osalle kylistä säännöllisenä toimintana ja osalle pop up -tyyppisesti. Hankkeen tavoitteena on saada ikäihmiset osaksi omaa lähiyhteisöä, luoda ikäihmisille sosiaalisia kontakteja, lisätä arjen turvallisuutta sekä tarjota mielekästä tekemistä.

Hanke on alkanut 1.9.2018 ja kestää 30.6.2021 saakka. Työpaikat täytetään sillä edellytyksellä, että hankerahoitus myönnetään vuosittain.

Kyläpalveluohjaaja

Kyläpalveluohjaajan tehtäviin kuuluu virkistyspäivien organisointi itsenäisesti, sisällön tuottaminen ja toteutus ikäihmisten toiveiden pohjalta, tiedottaminen ja viestintä, yhteistyötahojen kanssa toimiminen sekä tiedon välittäminen ikäihmisille. Kyläpalveluohjaaja on itse mukana kylillä virkistyspäivissämme ja vahvassa vuorovaikutuksessa ikäihmisten kanssa, juontamassa päivää sekä ohjaamassa ikäihmisten toimintaa. Etäyhteyksien hallitseminen on tarpeellista, sekä rohkeus opetella taittamaan mainoksia esim. Canvalla. Kyläpalveluohjaaja vastaa omalta osaltaan virkistyspäivien raportoinnista, palautteen keräämisestä ja muistioiden kirjoittamisesta.

Kyläpalveluohjaajalta toivotaan kykyä työskennellä ikäihmisten parissa sekä hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja. Eduksi katsotaan kokemus vapaaehtoistyöstä vanhusten hyvinvointihankkeissa, koulutus sosiaalialalta tai järjestöalalta, sekä työkokemus ikäihmisten parista. Mikäli sinulla on aiempaa kokemusta palvelu-/virkistyspäivien tekemisestä ja/tai ikäihmisille suunnatun toiminnan järjestämisestä, voit olla etsimämme henkilö hankkeeseen. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä ikäihmisten kohtaamistaitoja. Etäyhteyksien (esim. Teams, Zoom) sekä taitto-ohjelmien (Canva, Publisher) käyttökokemus katsotaan eduksi. Kyläpalveluohjaaja työskentelee hankkeessa kokoaikaisesti yhdessä muiden hankkeen työntekijöiden kanssa. Hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö sekä Pohjois-Savon Kylät Ry:n kyläasiamies. Kylillä yhteistyötä tehdään vapaaehtoisten kylätoimijoiden kanssa. Koko hankkeemme mukaan lukien kyläpalveluohjaaja tekee yhteistyötä muiden järjestöjen, oppilaitosten, kuntien ja seurakuntien kanssa.

Työtä tehdään Pohjois-Savon alueella. Työ edellyttää oman auton käyttöä sekä joustavuutta työajoissa ilta- ja viikonlopputyön osalta. Työntekijöiden toimipiste sijaitsee Siilinjärvellä Innocumissa (osoitteessa Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi), josta käsin työtä tehdään kylillä ja ikäihmisten parissa. Työ alkaa sovitusti elokuun aikana.

Työsuhteessa noudatetaan Erto:n yleistä runkosopimusta. Palkkaus 2700 €/kk. Työsuhteen alussa on 5 kk:n koeaika.

Hakuaika 23.6.-20.7.2020 klo 16.00 mennessä. Hakemuksen toimittaminen sähköisesti merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi ja aihekenttään ”Hakemus kyläpalveluohjaajaksi”. Toimita hakemuksen mukana vapaamuotoinen hakemus sekä CV. Ilmoita myös milloin pystyt aloittamaan työn, sekä suosittelijoita 2 kpl.

Työhaastattelut pidetään 28.7.2020. Lisätietoja työpaikoista: kyläasiamies Merja Kaijalta 045-1791070 ke 24.6. 10-12 välillä sekä 30.6. klo 9-12 välisenä aikana, tai puheenjohtaja Auvo Hirvonen 044-0678373.

Hankkeeseen voit tutustua kotisivuillamme osoitteessa: www.pohjois-savonkylat.fi