Kysytään kyliltä, kyläkysely 2021

26.1.2021

Kysymme kylätoimijoilta, koska meillä ei ole kaikkiin kysymyksiin vastauksia.

Kysymyksiä on vain seitsemän kappaletta, joista yhdessä kysytään kylän nimi. Nopeasti kyselyyn on siis vastattu. 

Eli haluamme tietää onko teillä voimassa oleva kyläsuunnitelma, arvio talkootyön määrästä sekä onko teillä työllistetty pitkäaikaistyöttömiä. Lisäksi kysymme, onko teillä käytössä kylätaloa tai muuta vastaavaa kokoontumistilaa. Lisäksi rastiruutuun kohtaan vastauksilla pyydämme teidän kylänne toimintamuotoja.

Kysely löytyy tästä linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/001CFCA0EC8C9A99 ja vastauksia toivomme 8.2.2021 mennessä.

Näillä tiedoilla saamme kerätty Pohjois-Savosta kylätoiminnan indikaattorit ja voimme nostaa teidän tekemään tärkeää työtä paremmin esille. Ja ei paniikkia, jos et osaa johonkin vastata, vastaa niihin kohtiin, johon tiedot pystyt täyttämään. Ja talkootyö on siis arvio.

#yhdessäkylillä #talkootyö #kylätalot #kyläsuunnitelmat #työllistetyt #toimintamuodotLisätietoja kyselystä: kyläasiamies Merja Kaija 045 179 1070