Kyläkoordinaattorin työpaikka avoinna Kylien yhteiset tilat -hankkeessa

21.12.2021

Kyläkoordinaattoria haetaan Kylien yhteiset tilat –hankkeeseen Pohjois-Savon Kylät Ry:lle

 Kylien yhteiset tilat -hankkeessa kartoitetaan Kehittämisyhdistys Kalakukon ja Mansikan (Leader-ryhmät) toiminta-alueelta yhteiskäytössä olevat maaseudun yhteiset tilat. Hankkeessa kartoitetut tilat nostetaan esille hankkeessa tuotetun esitteen sekä sähköisen kartan kautta. Yhteisiä tiloja ylläpitäville toimijoille järjestetään koulutusta, tukea, ja neuvontaa mm. markkinoinnin tehostamisessa, rahoituskanavien löytämisessä kylätalon kunnostamiseen / investointeihin, ohjeistusta yleisötapahtumia varten sekä vuokrauskäytäntöihin liittyen. Hankkeen kohderyhmänä ovat yhdistykset, joilla on kylän yhteinen tila maaseutualueilla (Kalakukko ja Mansikka).

Hankkeesta voi lukea lisää täältä: 

https://www.pohjois-savonkylat.fi/tutustu-hankkeisiimme/kylien-yhteiset-tilat/

Haetaan kyläkoordinaattoria

Kyläkoordinaattorin työnkuvaan kuuluu yhteisten tilojen kartoitustyö kentällä, tilojen valokuvaus, tietojen läpikäynti sekä kartoitettujen tietojen koonti. Lisäksi kyläkoordinaattori organisoi ja järjestää koulutuksia ja työpajoja sekä antaa kyläkohtaista neuvontaa ja apua. Kyläkoordinaattori hankkii tarvittavan ulkopuolisen osaamisen hankkeeseen. Etsii esitteiden taittajat, tekee viestintää ja markkinointia sekä koostaa yhteisten tilojen tiedot esitteitä ja sähköisiä karttoja varten.

Kyläkoordinaattorilta vaaditaan organisointikykyä, kylätoiminnan tuntemusta sekä mahdollisuutta tehdä työtä laajalla alueella. Olet ulospäin suuntautunut ja vapaaehtoistoimijat huomioiva työntekijä, joka osaa jalkautua kentälle toimijoiden pariin. Omaat hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä osaat antaa neuvontaa kylätilojen ylläpitäjille. Osaat organisoida toimintaa useammalla kylällä yhtä aikaa ja osaat pitää hankkeen kokonaisuuden hallinnassa. Viestintätaitoja tulee olla, jotta hanke saa näkyvyyttä ja tieto hankkeesta leviää yhteisiä tiloja ylläpitäville tahoille. Kerro meille hakemuksessa oletko toiminut aiemmin vapaaehtoisten / kylien parissa. Valokuvaus ja taittotaidot ovat hakijalle plussaa. Toivomme, että sinulla on soveltuvaa koulutusta tehtävän hoitamiseen.

Kyläkoordinaattori vastaa hankkeen toteuttamisesta itsenäisesti hankesuunnitelman mukaisesti. Tehtäviin kuuluu vastata hankkeen toimenpiteiden toteuttamisesta, koulutusten organisoinnista, tietojen keräämisestä sekä tiloja omistavien tahojen kontaktoinnista. Kyläkoordinaattori vastaa hankkeen kumppaneiden kanssa tehtävästä työstä sekä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Kyläkoordinaattori tekee tarvittavia kilpailutuksia.

Toivomme, että osaat käyttää etätyövälineitä ja osaat / olet valmis opettelemaan Canvan käytön (taitto-ohjelma). Hankkeen toimenpiteiden koordinointi, aikataulujen laadinta ja aikataulussa pysyminen, kustannusten seuranta, hankkeen arviointi ja raportointi sekä hankkeesta viestintä kuuluvat myös työnkuvaan. Kyläkoordinaattori vastaa omalta osaltaan raportoinnista, palautteen keräämisestä ja muistioiden kirjoittamisesta.

Kyläkoordinaattoria haetaan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.2.2022- 30.6.2023. Työ on kokoaikainen (7,5 h/per päivä).

Työtä tehdään koko Pohjois-Savon alueella. Työ edellyttää oman auton käyttöä sekä joustavuutta työajoissa ilta- ja viikonlopputyön osalta. Työntekijöiden toimipiste sijaitsee Siilinjärvellä Innocumissa (osoitteessa Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi), josta käsin työtä tehdään. Työ alkaa sovitusti helmikuun 2022 aikana. Etätyöstä voidaan sopia erikseen työsuhteen alussa.

Työsuhteessa noudatetaan Erto:n yleistä runkosopimusta. Palkkaus 2900 € /kk. Työsuhteen alussa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakuaika 20.12.2021-12.1.2022 klo 16.00. Hakemuksen toimittaminen sähköisesti merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi ja aihekenttään ”Työhakemus Yhteiset tilat”. Toimita sekä vapaamuotoinen hakemus että ansioluettelo, jossa käy ilmi oma osaamisesi sekä milloin pystyt aloittamaan työn, sekä suosittelijoita 2 kpl yhteystietoineen.

Työhaastattelut pidetään 20.1.2022 tai 21.1.2022.

Lisätietoja työpaikasta: kyläasiamies Merja Kaijalta 045 179 1070: 21.12.2021 klo 9-11, 29.12.2021 klo 10-15, 4.1.2022 klo 12-15 ja 11.1.2022 klo 14-16.