Korona-avustus kylätaloja ylläpitäville yhteisöille, hakua jatkettu 5.10.2020 saakka

25.8.2020

Tärkeä tiedote kaikille kylille!


OKM eli Opetus- ja kulttuuriministeriö on eilen (24.8.2020) avannut seurantalojen korona-avustuksen haun. OKM on hakukriteereissä
huomioinut järjestöjen näkemyksiä.

Korona-avustus seurantaloja ylläpitäville yhteisöille. Hakuaikaa on jatkettu 5.10.2020 saakka.  Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 1,5 miljoonaa euroa.

Älä jätä hakemuksen tekoa viimeiseen hakupäivään, jotta sähköinen hakujärjestelmä ei ylikuormittuisi.

Lue lisää ohjeistusta Suomen Kotiseutuliiton sivuilta: https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/neuvontaa-ja-ohjeita/ukk-korona-avustus-seurantaloille/

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Avustus on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitävien yhteisöjen ja säätiöiden tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Avustus myönnetään kohdennettuna yleisavustuksena seurantalojen ylläpidosta ja huoltokorjauksista aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 13.3.2020 jälkeen. Avustusta voidaan käyttää 31.3.2021 saakka.

Avustusta voidaan käyttää rakennusten ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin, joita ovat mm. sähkö-, lämmitys- ja vesimaksut, tietoliikennemaksut, vakuutukset, kiinteistöverot, kiinteistöhuollon maksut ja palkkamenot, välttämättömät huoltokorjaukset sekä mahdolliset muut rakennuksen käyttökunnossa pitämiseen liittyvät menot.

Avustusta ei voida käyttää hallintohenkilökunnan tai toiminnan vetäjien palkkoihin, muihin toimintamenoihin, lainanhoitokuluihin tai lainan lyhennyksiin. Avustuksella ei voida myöskään kattaa varsinaisten korjausinvestointien tai peruskorjaamisen kustannuksia.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa muut samaan tarkoitukseen haetut ja saadut julkiset ja yksityiset avustukset sekä muu mahdollinen rahoitus, kuten lainat. Avustusta ei voida myöntää sellaisille yhteisöille, jotka ovat saaneet samaa tarkoitusta varten avustusta Business Finlandilta tai ELY-keskukselta.

Kenelle avustusta myönnetään?

Avustus on tarkoitettu seurantaloa ylläpitäville oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja osakeyhtiöille sekä säätiöille. Kunnat tai kuntayhtymät eivät voi hakea avustusta. Avustusta eivät myöskään voi hakea rekisteröimättömät yhteisöt, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Seurantaloa ylläpitävän yhteisön tulee olla yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys, muu yhteisö, säätiö tai puolueosasto, jolla on vakiintunutta toimintaa, ja joka omistaa tai vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella seurantalomaista rakennusta.  Mikäli yhteisö on tiloissa vuokralla, tulee yhteisön vastata talon ylläpitokuluista.

Toiminnan seurantalomaisuus edellyttää, että

  • talo on rakennettu seurantaloksi tai työväentaloksi ja taloa käytetään vapaaseen kansalaistoimintaan
  • vaihtoehtoisesti rakennus on kylätalo tai kaupunginosatalo, jossa on ainakin yksi suuri kokoontumistila ja sitä palvelevia yleisiä tiloja
  • ainakin suurinta osaa rakennuksesta käytetään yhdistystoiminnan tilana, kokoontumistilana ja juhlatilana
  • tilojen vuokraamisesta saatavia tuottoja käytetään talon ylläpitoon, kunnossapitoon ja korjauksiin
  • tilat eivät voi olla kokonaan vuokrattuna kaupalliseen toimintaan, yritykselle tai kunnalle

Yllä oleva teksti on suoraan OKM:n sivuilta jonne pääset alla olevasta linkistä. Lue ohjeet ensin tarkkaan ja sitten mene hakemus lomakkeelle.  Sähköisessä asiointipalvelussa on hakemus, joka pitää täyttää sekä sinne tarvitaan myös liitteitä. Lisäksi huomioi, että nettisivuilla on lisäksi lisäliite (Avustusta koskeva lisäliite), joka tulee myös liittää hakemukseen sähköisesti.


Linkit hakuilmoitukseen sekä ohjeistusta: 

https://minedu.fi/-/korona-avustus-seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille

Lisätietoja:

Opetus- ja kulttuuriministeriö, kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen (puh. 02953 30281),

torstaisin ja perjantaisin klo 8.30 – 10.

Suomen Kotiseutuliitto, hankesihteeri-tiedottaja Sanna Käyhkö (puh. 046 567 3997) sanna.kayhko@kotiseutuliitto.fi