Järjestöfoorumi

5.3.2021

Pohjois-Savon Järjestöfoorumi -tapahtuma järjestetään 27.3.2021 teemalla Osallisuutta yhdessä! 
Järjestöfoorumi on Pohjois-Savon Järjestöneuvoston organisoima ja kaikille alueen yhdistys- ja 
järjestötoimijoille avoin tapahtuma. 


Tapahtuma toteutetaan etäyhteyksillä. Osallistua voi oman tietokoneen kautta tai paikallisessa 
lähikatsomossa. Lähikatsomoihin otetaan ennakkoilmoittautumisten perusteella kokoontumisrajoitusten 
sallima määrä osallistujia. Lähikatsomoita löytyy Kuopiosta, Pielavedeltä, Rautavaaralta, Iisalmesta ja 
Varkaudesta. 


Järjestöfoorumin ohjelmassa on puheenvuoroja ja esimerkkejä järjestöyhteistyöstä, sen edellytyksistä ja 
hyödyistä alueella, sekä luentoja osallisuuden edistämisestä ja huono-osaisuuden vaikutuksista Pohjois- 
Savossa. Lisäksi osallistujien käytössä on virtuaalinen keskustelualusta, jolla he voivat esitellä omaa 
toimintaansa ja etsiä yhteistyökumppaneita. 


Tapahtuman ilmoittautuminen on auki 21.3. asti osoitteessa 
https://www.pohjoissavolaiset.fi/tapahtuma/jarjestofoorumi/ 


Pohjois-Savon Järjestöneuvosto on aloittanut toimintansa vuonna 2019. Järjestöneuvosto kokoaa yhteen 
alueen yhdistysten voimat, asiantuntemuksen ja verkostot sekä pyrkii edistämään kaikkien yhdistysten 
toimintaedellytyksiä Pohjois-Savossa. Järjestöneuvostossa on 14 jäsentä ja 14 varajäsentä eri 
yhdistysaloilta, sekä asiantuntijaedustajia esimerkiksi Pohjois-Savon maakuntaliitosta sekä Pohjois-Savon 
Sairaanhoitopiirin Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimistä. 
Kevään 2021 Järjestöfoorumi – Osallisuutta yhdessä! on järjestyksessään kolmas Pohjois-Savon 
Järjestöneuvoston organisoima yhteistyötapahtuma, joka on avoin kaikille alueen yhdistys- ja 
järjestötoimijoille. Tapahtumassa Järjestöneuvoston puheenvuorojen lisäksi kuullaan Elina Pekosen ja 
Joakim Zittingin luento Osallisuuden ja huono-osaisuuden yhteys – case Pohjois-Savo, sekä Seija Korhosen 
luento Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja hyvinvointia Pohjois-Savoon. 


LISÄTIETOJA: 
Nelli Reinikainen 
Järjestökoordinaattori 
Pohjois-Savon Järjestötietopalvelu - pohjoissavolaiset.fi 
p. 044 243 9000, pohjoissavolaiset@pssotu.fi 


https://www.pohjoissavolaiset.fi/jarjestoille-ja-yhdistyksille/jarjestoyhteistyo/jarjestoneuvosto/