Virkistyspäivän toteuttajan käsikirja ja toimintamallit

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen toiminnan pohjalta on luotu Virkistyspäivän toteuttajan käsikirja. Käsikirjassa on kuvattu virkistyspäivän toteuttamisen prosessi. Käsikirjasta löytyy lisäksi mm.  virkistyspäivän rakenne, sisältöideoita sekä tarkistuslistan asioista, mitä on hyvä varata mukaan. 

Käsikirja on tarkoitettu hyödyksi kaikille, jotka järjestävät virkistyspäiviä tai haluat tutustua virkistyspäivä malliin.

Hankkeessa on tuotettu kaksi toimintamallia: 

Maaseudun kylien virkistyspäivissä kohdataan ja saadaan eväitä arkeen (virkistyspäivä)

Elämyksiä, yhteisöllisyyttä ja virkistystä ikäihmisille etäyhteydellä (etävirkistyspäivät)