Tulevaisuuden kylä

  • ke 26.10.2022 klo 1820
  • Teams etänä

”Kylä voi toteuttaa vain sellaisen tulevaisuuden kuin se itse pystyy kuvittelemaan.”

Tulevaisuuden kylä 26.10.2022 klo 18-20

Haastamme kylät ja korttelit avartamaan omaa näkemystään tulevaisuudestaan.
Miten kuvittelun avulla voidaan luoda tulevaisuuden uskoa?
Millaisilla keinoilla tulevaisuuden visiot saadaan toiminnan kautta todeksi?

Tervetuloa osallistavaan Tulevaisuuden kylä -iltaan, jonka tavoitteena on vahvistaa kylien ja korttelien tulevaisuuden uskoa. Tule kuulemaan vinkit tulevaisuusajattelun mahdollisuuksista.

Ohjelma
Illan avaus: Tulevaisuuden kylät ja korttelit -hanke. Kylien ja korttelien kanssa tulevaisuuden äärellä.

Ennakoinnin asiantuntija Terhi Ylikoski Sitrasta tuo esille tulevaisuusajattelun mahdollisuuksia: Miten megatrendit ja heikot signaalit vaikuttavat tulevaisuusnäkymiin?

Toimisto2030 Oy Silja Huttunen oivalluttaa kuvittelun merkitystä tulevaisuuden toimijuudelle: Mikä luo meille toivoa epävarmuuden aikana? Mikä saa meidät tekemään yhteistyötä tavalla, joka ruokkii tulevaisuususkoa?

Kyläasiamies Merja Kaija Pohjois-Savon Kylät ry:ltä kertoo Tulevaisuustaajuus -menetelmän mahdollisuuksista kylille ja kortteleille: Miten Tulevaisuustaajuus -menetelmää voidaan hyödyntää osana kyläsuunnitteluprosessia? Miksi kylissä ja kortteleissa kannattaa panostaa tulevaisuusajatteluun?

Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto tuo esille Suomen Kylien näkemystä tulevaisuuden kylä- ja korttelitoiminnasta: Mihin suuntaan Suomessa kylä- ja korttelitoiminta on
menossa?

Kenelle?

Kylien ja korttelien edustajille, kylä- ja korttelitoiminnan parissa työskenteleville, paikalliskehittäjille, päättäjille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Järjestäjä

Tulevaisuuden kylä -ilta järjestetään osana Tulevaisuuden kylät ja korttelit -hanketta, jossa mukautetaan Tulevaisuustaajuus menetelmä kylien ja korttelien tulevaisuusajattelun tueksi.


Linkki mukaan iltaan löytyy tästä:

Tulevaisuuden kylä -ilta järjestetään etänä Teamsissä.

Klikkaa linkkiä:

Click here to join the meeting


Lisätietoja hankkeesta:
https://www.pohjois-savonkylat.fi/…/tulevaisuuden-kylat-ja…/

Lisätietoa Tulevaisuustaajuudesta:
https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuustaajuus/