Pohjois-Savon Kylien syyskokous 11.11.2020 klo 17-20

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY SYYSKOKOUS

Aika: 11.11.2020 klo 17.00 alkaen.

Paikka: Lapinlahden kunnantalon Valtuustosali, Asematie 4, 73100 LapinlahtiIlmoittautuminen vaaditaan 6.11.2020 klo 16 mennessä: kyläasiamies Merja Kaijalle merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi.

Kokousmateriaalit ja valtakirjapohjat ovat kotisivuillamme viikkoa ennen kokousta: www.pohjois-savonkylat.fi/pohjois-savon-kylat-ry-toiminta/kevat-ja-syyskokoukset

Kokousta voi seurata etänä, mutta virallisten kokousedustajien tulee olla paikan päällä. Etänä osallistuville toimitetaan kokouslinkki hyvissä ajoin.

OHJELMA:

 • Syyskokouksen yhteydessä klo 17.00 PiggyBaggy kimppakyytisovelluksen esittely (esittely välitetään saliin etänä) 
 • Virallinen syyskokous alkaa klo 18.00. 

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
 5. Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksujen suuruuksien vahvistaminen vuodelle 2021 sekä hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen.
 6. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta (Auvo Hirvonen ei ole jatkamassa puheenjohtajana).
 7. Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja heille henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle. Erovuorossa: Eila Tolppanen (Hans-Peter Heubach), Janne Räsänen (Arja Huovinen), Ulla Pirskanen (Pirkko-Liisa Hätinen) ja Antti Happonen (Arja Voutilainen).
 8. Yhdistyksen tilintarkastajien valitseminen: kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
 9. Edustajien valitseminen muihin järjestöihin.
 10. Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti toimittamat asiat.
 11. Kokouksen päättäminen.

Ohjeistus ja kutsu Pohjois-Savon Kylät ry:n syyskokoukseen 11.11.2020 klo 18.00

Pidämme Pohjois-Savon Kylät ry:n syyskokouksen Lapinlahdella kunnantalon valtuustosalissa, osoitteessa Asematie 4, 71300 Lapinlahti. Virallinen kokous alkaa klo 18.00. (Ennen kokousta klo 17 tarjolla Kimppakyyti-sovellus PiggyBaggyn esittelyä.)

Kokouksen viralliset osallistujat

Kokouksen virallisten kokousedustajien (yhdistys- ja henkilöjäsenet) tulee olla paikan päällä kokouksessa, jossa tarkistetaan valtakirjat ennen kokouksen alkua.

·        Valtakirjan toki voi toimittaa myös etukäteen sähköpostilla merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi 

·        Koska kokouksessa tehdään henkilövalintoja ja äänestykset voivat olla mahdollisia, ei virallisten kokousedustajien ole mahdollisuutta osallistua etänä.

Muut kokoukseen osallistujat

Etänä osallistuminen mahdollistetaan Teamsin kautta. Ilmoittautuneille laitamme linkit kokoukseen 9.11.2020. Etänä on mahdollista seurata kokousta sekä sitä ennen klo 17 Kimppakyyti-sovellus PiggyBaggyn esittelyä.


ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN VAADITAAN KAIKILTA OSALLISTUJILTA

Syyskokoukseen vaaditaan ilmoittautuminen ennakkoon niin kaikilta virallisilta edustajilta kuin myös etäosallistujilta.

Ilmoittautuminen tulee tehdä 6.11.2020 klo 16.00 mennessä kyläasiamies Merja Kaijalle merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi

Ilmoita

·        kuka / mistä yhdistyksestä osallistuu,

·        mahdolliset erityisruokavaliot, jos tulet paikan päälle sekä

·        etäosallistujien osalta sähköpostiosoite, johon kokouslinkki toimitetaan

Ilmoittautumisen mahdollistaa lakiin tehty muutos.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi

4§ ”Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.”

Laki löytyy www.finlex.fi-sivustolta (siihen löytyy linkki myös kotisivuiltamme):  https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677?fbclid=IwAR1NdALMK8Ee_0sNLCsfcImziTZuXl5KZI_1GExqF4hsXfbKTVH0rfW39dc#Pidp446209952


KORONA-AJAN OHJE PAIKAN PÄÄLLE SAAPUVILLE

Kokouksessa paikan päällä osallistuville annamme tutun suosituksen siitä, että kaikki käyttävät tilassa kasvosuojainta. Kasvosuojaimia on saatavilla paikan päällä. Pidämme jokainen huolen turvaväleistä sekä hyvästä hygieniasta. Tulemme paikalle vain terveenä.


HALLITUSPAIKKOJA TARJOLLA

Syyskokouksessa valitaan uusia jäseniä erovuoroisten hallitusjäsenien tilalle. Mikäli olet kiinnostunut Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitustyöstä, ota yhteyttä kyläasiamieheen tai ilmoita kiinnostus kokouksessa.


LISÄTIETOJA

Mikäli sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä kyläasiamies Merja Kaijaan 045 179 1070 tai merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi