Rahoitusinfo 31.10.2022

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Tilaisuus tallennettiin ja tallenne on julkisesti nähtävillä 17.11.-30.11.2022 välisen ajan, jonka jälkeen tallenteeseen saa linkin laittamalla sähköpostia. 

Mistä voit hakea avustusta ja millä perustein. 

Infossa esiteltiin eri avustuksia ja rahoitusmahdollisuuksia yhteisöllisille kylätiloille. Illan aikana esitettiin Leader-ryhmien toimintaa ja rahoitusta, eri säätiöiden rahoitusmahdollisuuksia, Suomen Kotiseutuliiton seurantalojen korjausavustusta, Museoviraston rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustusta ja ELY-keskuksen avustusta rakennusperinnön hoitoon. Info on suunnattu yleishyödyllisille yhteisöille mutta on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tietoisku Leader-hanketuista 
hankekoordinaattori Sanna Happonen, Leader Kalakukko
Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen. Tarkoituksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi.
leadersuomi.fi/fi/
kalakukkory.fi/


Tietoa säätiöiden rahoituksista  
kyläasiamies Merja Kaija, Pohjois-Savon Kylät ry 

Pohjois-Savon Kylät ry

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustukset
Erikoisasiantuntija, Harri Metsälä Museovirasto
Avustuksen tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä osana kansallista kulttuuriperintöä ja tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Avustettavat kohteet voivat olla rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta.
museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset

ELY-keskuksen avustukset rakennusperinnön hoitoon
Kulttuuriympäristöasiantuntija, Tapio Laaksonen, ELY-keskus
ELY-keskuksen myöntämällä rakennusperinnön hoitoavustuksella tuetaan korjaustoimenpiteitä, jotka säilyttävät suomalaista rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä jälkipolville.  Tavoitteena on myös vahvistaa rakennusalan kestävää kehitystä korjausrakentamisen ja hiilineutraalien ratkaisujen osalta.
ely-keskus.fi/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon

Seurantalojen korjausavustus  
rakennustutkija, neuvonta-arkkitehti Lasse Majuri, Suomen Kotiseutuliitto 
Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat välttämättömät muutostyöt. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin.
kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/

Rahoitusinfon toteuttavat yhdessä Pohjois-Savon Kylät ry, Pohjois-Savon Leader-ryhmät Mansikka, Kalakukko ja Ylä-Savon Veturi, Museovirasto, Suomen Kotiseutuliitto ja ELY-keskus.Tapahtuman esitykset: