Sähköiset kyläkirjeet

Sähköiset kyläkirjeet toimitetaan kaikille kylärekisterin kautta sekä kaikille halukkaille sähköisen kyläkirjeen tilanneille.