Toiminta on suunnitelmallista ja läpinäkyvää

Pohjois-Savon Kylät ry:n operatiivisesta toiminnasta vastaa kyläasiamies, jonka esimiehenä toimii yhdistyksen puheenjohtaja.

Pohjois-Savon Kylät ry:n päätäntävaltaa käyttävät jäsenet kevät- ja syyskokouksissa. Hallitus laittaa toimeen toimintasuunnitelman mukaiset asiat ja valvoo taloutta. 

Kylätoiminta ja sen kehittäminen pohjautuu Suomen Kylät ry:n, paikallisen kehittämisen ohjelmaan.

Suomen Kylät ry

  • Leader-ryhmät,
  • maakunnalliset kyläyhdistykset ja
  • yksittäiset kyläyhdistykset.

Pohjois-Savon Kylät ry:n toiminta päätetään jäsenistön kokouksissa

Syyskokouksessa käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Kevätkokouksessa käsitellään ja hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.

Alta löydät yhdistyksen toimintasuunnitelmat, talousarviot sekä toimintakertomukset ja tilinpäätökset.

Toimintasuunnitelmat

Talousarviot

Toimintakertomukset

Tilinpäätökset