Syyskokous 2022

Aika: 26.11.2022 klo 11.00 alkaen

Paikka: Lempyyn seurantalo (Lempyyntie 206 77630 Lempyy, Suonenjoki)

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja samalla pääsemme tutustumaan Lempyyn kylän ja Kolman kylän kylätoimintaan. Lisäksi saamme vieraaksi maallemuuton asiantuntija Johanna Niilivuon Suomen Kylät ry:stä.


Syyskokouksen esityslista

Kokouksen avaus.

• Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle

puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.


• Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.


• Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.


• Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksujen

suuruuksien vahvistaminen vuodelle 2023 sekä hallituksen

puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja

tilintarkastajien palkkioista päättäminen.

Päätetään esittää syyskokoukselle jäsenmaksuiksi vuodelle 2023

2023 jäsenmaksuiksi seuraavaa: Yhdistysjäsen 40 €, henkilöjäsenmaksu 20€, kannattajajäsenmaksu 100 €, kuntajäsenyydet porrastetusti

alle 3000 asukasta                                   600 €

3000-5000 asukasta                                800 €

5000-10 000 asukasta                             1 000 €

10 000 -50 000 asukasta                         1 200 €

yli 50 000 asukasta                                  3 000 €


• Yhdistyksen puheenjohtajan valinta.


• Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja heille henkilökohtaisten

varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle.


• Yhdistyksen tilintarkastajien valitseminen: kaksi tilintarkastajaa

ja kaksi varatilintarkastajaa.


• Edustajien valitseminen muihin järjestöihin.


• Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti toimittamat asiat.


• Kokouksen päättäminen.