Kevätkokous 2021

Pohjois-Savon Kylät ry kevätkokous pidetään:

Aika: 29.4.2021 klo 18.00

Paikka: Etänä Teamsillä tai Innocum, Synergia -kokoustila (Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi)

Ilmoittautuminen vaaditaan 21.4.2021 klo 16 mennessä sähköpostitse Merja Kaijalle merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi.

Kokousmateriaalit ja valtakirjapohjat ovat kotisivuillamme viikkoa ennen kokousta: www.pohjois-savonkylat.fi/pohjois-savon-kylat-ry-toiminta/kevat-ja-syyskokoukset Kylätiedotteen mukana Pohjois-Savon Kylät ry:n toimintakertomus ja tilinpäätös.

Kokouksen esityslista

  • Kokouksen avaus ja Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen esittely
  • Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, valtakirjojen ja läsnäolijoiden toteaminen sekä paikan päällä että etänä.
  • Työjärjestyksen hyväksyminen
  • Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen 
  • Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä muille vastuuvelvollisille päättäminen
  • Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti toimittamat asiat
  • Kokouksen päättäminen

Viranomaismääräykset saattavat rajoittaa henkilömäärää kokoontumisessa tai kokonaan estää sen. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro, oletko tulossa paikalle vai osallistutko etänä.

Kaikille osallistujille laitetaan etäkokouslinkki kaiken varalta. Etäyhteys Teamsillä avataan 17:45 yhteyksien testaamista varten. Avaa kamera ja mikrofoni vain kokouspuheenvuorojen ajaksi. Puheenvuoroa voit pyytää kädennostolla.

Kokouksen materiaalit löytyvät tästä