Taiteilijahaku on päättynyt 

Taiteilijahaku on alkanut Oma kylätaide- tapahtumiin 2023

Onko sinulla ehdottaa omaa taideosaamista Oma kylätaide-hankkeelle?

Hae mukaan ja tee työtarjous
ke 12.4.2023
klo 00.00 mennessä!  

Pohjois-Savon Kylät ry on saanut Taiteen edistämiskeskukselta
rahoituksen Oma kylätaide- hankkeeseen vuodelle 2023. Hankkeessa toteutetaan Pohjois-Savon harvaanasutun maaseudun kylille erilaisia Oma kylätaide-tapahtumia. Kyläläiset suunnittelevat tapahtuman yhteyteen Oma kylätaide- näyttelyn.

Kylien hakuaika on päättynyt 21.2. Oma kylätaide- tapahtumiin. Kylät saivat hakea mukaan yksin tai yhdessä lähikylän kanssa. Etusijalla ovat kylät, joissa ei aiemmin ole ollut hanketoimintaa kauttamme. Pohjois-Savon Kylät ry valitsee kylät vk:lla 9 ja jakaa käytettävissä olevan hankebudjetin kylille mahdollisimman tasapuolisesti. Voimme järjestää tapahtuman ainoastaan 12 kylällä. Poikkeuksena oli, jos kylä teki yhteistyötä jonkun toisen lähikylän kanssa, jolloin on mahdollistaa hankkeen toimet useammallekin kylälle. 

Tapahtumaan tarvitaan eri alojen taiteilijoilta tarjoamaan erilaista taidetta ja taidetoimintaa. Voit hakea mukaan yksin tai yhdessä. Hankkeen tavoitteena on lisätä kylän yhteisöllisyyttä ja osallisuutta taiteen avulla eri ikäisille osallistujille. Taiteilijoiden odotetaan mahdollistavan osallistujille erilaisia matalan kynnyksen taidekokemuksia.  

Taiteilijaehdokkaita esitellään suunnittelupalavereissa hankkeessa mukana oleville Oma kylätaide- tapahtumien toimijoille. Taiteilijoita palkataan tapahtumiin toimijoiden omien toiveiden ja hankkeen käytettävissä olevien resurssien mukaan. 

Taiteilijoihin ollaan yhteydessä heti (puhelimitse ja sähköpostilla),
kun taiteilijaa on ehdotettu Oma kylätaidetapahtumaan ja hänet on mahdollista palkata tapahtumaan hankevuoden 2023 aikana. Oma kylätaide-tapahtumat toteutetaan toukokuu- lokakuun välisenä aikana. 


Hae mukaan tämän linkin kautta, joka ohjaa Webropol-hakulomakkeeseen.