Hankkeen tavoitteet

  • Hankkeessa toteutetaan Pohjois-Savon harvaanasutun maaseudun kylille erilaisia Oma kylätaide-tapahtumia. 
  • Mahdollistetaan taidetta ja kulttuuria mahdollisemman tasapuolisesti hakeneille kylille. 
  • Saada innostettua kyläläiset yhteen Oma kylätaide -tapahtumaan. 
  • Hankkeen yksi tärkeä painopiste on, että kyläläiset pääsevät suunnittelemaan yhdessä Oma kylätaide-tapahtumaan yhteyteen oman kylätaidenäyttelyn. 
  • Taidenäyttelyllä halutaan lisätä kylän yhteisöllisyyttä ja osallisuutta taiteen avulla eri ikäisille osallistujille harvaanasutun maaseudun alueilla. 
  • Hanke antaa mahdollisuuden taiteen ja kulttuurin nauttimiseen harvaanasutulla maaseudulla kylien keskuudessa.