Hankkeen tavoitteet

 

  • Hankkeessa toteutetaan Pohjois-Savon harvaanasutun maaseudun kylille erilaisia Oma kylätaide -tapahtumia.
  • Hanke mahdollistaa taidetta ja kulttuuria mahdollisemman tasapuolisesti hakeneille kylille.
  • Hankkeen yksi tärkeä painopiste on, että kyläläiset pääsevät suunnittelemaan yhdessä Oma kylätaide -tapahtumaan oman kylätaidenäyttelyn.
  • Saada innostettua kyläläiset yhteen nauttimaan taiteesta Oma kylätaide -tapahtumaan.
  • Taidenäyttelyllä halutaan lisätä kylän yhteisöllisyyttä ja osallisuutta taiteen avulla eri ikäisille osallistujille.
  • Saada palkattua mukaan Oma kylätaide-tapahtumiin taiteilijoita.