Kevätkokous 2019

Pohjois-Savon Kylät ry kevätkokous 

10.4.2019 Tuovilanlahdessa, Kalapurolla

Pohjois-Savon Kylät ry:n kevätkokous pidettiin 10.4.2019 klo 17.00 alkaen Kalapurolla Tuovilanlahden kylällä.  


Esityslista  ja kutsu kevätkokoukseen

Kevätkokous 10.4.2019 klo 18.00 Kalapurolla, Tuovilanlahdentie 205, 71775 Tuovilanlahti (Maaninka). Klo 17.00 alkaen kahvit ja kylän esittelyä.

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

6. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä muille vastuuvelvollisille päättäminen

7. Jäsenten muut hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti toimittamat asiat

8. Kokouksen päättäminen

Toimintakertomus vuodelta 2018.

Tilinpäätös vuodelta 2018.