Kylien asialla

Toiminta-ajatuksemme ja strategiamme mukaisesti:

 • Aktivoimme kyliä kehittämään omaa aluettaan ja tuemme kylätoimijoita.
 • Jaamme tietoa kotisivujemme lisäksi uutiskirjeitse, tapahtumissa, koulutuksissa ja kylätapaamisissa.
 • Teemme hankkeita yhdessä kylien ja verkoston kanssa, ja hyödynnämme niihin erilaisia rahoituslähteitä.
 • Toimimme yhteistyössä useiden eri toimijoiden ja organisaatioiden kanssa.
 • Edustamme kyliä ja maakuntaa erilaisissa työryhmissä.
 • Viemme kyliltä viestiä maa- ja valtakunnalliseen päätöksentekoon.
 • Annamme lausuntoja ja kannanottoja kylätoimintaa koskettavissa asioissa.

Vaikutamme ja edistämme asioita perustoiminnan ja määräaikaisten hankkeiden kautta. Yhdistyksessämme on yksi palkattu työntekijä, kyläasiamies. Hankkeissa toimivat myös määräaikaiset työntekijät.

KYLÄTOIMINTAA 

 • Avoimet kylät
 • Vuoden kylä
 • Kannanotot
 • Verkostoissa vaikuttaminen