Ohjeita kylätoimijoille

Lisätietoja: kyläkoordinaattori, puh. 050 542 2332

Kevätkokouksen peruuntuminen?

Koronavirus estää myös yhdistysten kokoontumisia. Tällä hetkellä (20.3.) on voimassa suositus, että kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet perutaan ainakin 13.4.2020 asti. Suositamme kaikkien kasvokkain pidettävien kokousten ja tapahtumien perumista tänä ajankohtana. Epidemian hillitsemiseen tähtäävät viranomaistoimet menevät monen muun asian edelle. Yhdistystoimijat voivat melko turvallisesti lähteä siitä, että yhdistyslaki ja yhdistysten omat säännöt ovat toissijaisia viranomaisten antamiin joukkokokoontumiskieltoihin nähden. 

Kevätkokouksen siirto vaikkapa touko-kesäkuulle voisi olla parempi kuin jättää kokous kokonaan väliin, vaikka säännöt määräisivät kokouksen pidettäväksi aiemmin. Kannattaa tiedottaa aktiivisesti yhdistyksen jäsenille, jos kevätkokous perutaan tai siirretään. Siirto on mm. Suomen Kylät ry:n ja Suomen Kotiseutuliiton mukaan parempi kuin pienenkään kokouksen järjestäminen nyt epidemia-aikaan. Sama ohjeistus koskee myös muita yleisötapahtumia. 

Jos yhdistyksen säännöissä mainitaan, että yhdistyksen kokoukseen voi osallistua niin sanotusti etänä tai sähköisin välinein, niin tämä voi olla joillakin yhdistyksillä ratkaisu tilanteeseen. Sääntömuutosta asiasta voisi tulevaisuutta ajatellen nyt ryhtyä valmistelemaan, jos asiaa ei säännöissä mainita. Yleinen ohje yhdistyksille on tietysti, että niiden tulee noudattaa yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä.

Mikäli teillä etäkokous on mahdollinen sääntöjen mukaan, niin voimme auttaa sen toteuttamisessa meidän etäyhteyksien avulla. Ohjeet etäkokouksen pitämiseen löytyvät myös esimerkiksi Kotiseutuliiton tietopankista. Etäosallistumisesta voi hakea lisätietoa yhdistysoppaista (esimerkkinä Yhdistysoikeus, tekijät Heikki Halila – Lauri Tarasti). Kyläasiamies Merja Kaijalta tämä kirja löytyy kotoa, eli neuvoa ja apua saa kysyä kyläasiamieheltä.

Mikäli yhdistys jättää kevätkokouksensa pitämättä, niin esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole ohjeistusta siihen, mitä yhdistyksen pitäisi erityisesti ottaa huomioon tuollaisessa tilanteessa. PRH:sta kerrotaan, että heidän tehtävänään ei ole valvoa, että yhdistykset järjestävät sääntömääräiset kokouksensa ajallaan. Varsinaisesti tätä ei valvo kukaan muukaan, mutta yhdistyksen jäsen voi riitauttaa asian, jos katsoo että yhdistys ei ole toiminut oikein.