Palokinkoski Itä-Suomen kalastusmatkailun kärkikohteekksi

15.12.2014 14:56

Palokki-työryhmä luovutti maanantaina Pohjois-Savon maakuntahallituksen puheenjohtajalle Seppo Kääriäiselle  esityksen Palokin koskien palauttamiseksi luonnonmukaisiksi. Pohjois-Savon maakuntahallitus näyttää vihreää valoa Heinävedellä sijaitsevan Palokinkosken kunnostusoperaatiolle. Itä-Suomen suurin sisävesikoski halutaan palauttaa lohikalojen luonnonmukaisiksi lisääntymisalueiksi. Kunnostuksen on arvioitu maksavan jopa 65 miljoonaa euroa.


POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTE 15.12.2014: Palokinkoski Itä-Suomen kalastusmatkailun kärkikohteeksi

Pohjois-Savon maakuntahallitus näyttää vihreää valoa Heinävedellä sijaitsevan Palokinkosken kunnostusoperaatiolle. Itä-Suomen suurin sisävesikoski halutaan palauttaa lohikalojen luonnonmukaisiksi lisääntymisalueiksi. Kunnostuksen on arvioitu maksavan jopa 65 miljoonaa euroa.

Koskeen valmistui vesivoimalaitos vuonna 1961 alun perin Outokummun kaivoksen energiatarpeiden varmistamiseksi. Voimalaitoksen takia koskireitti jäi suurelta osin tekojärven alle ja vaelluslohien luontainen lisääntyminen alueella loppui lähes kokonaan.

50 vuoden aikana järvilohesta ja järvitaimenesta on tullut äärimmäisen uhanalaisia kalalajeja Vuoksen vesistössä.

Kosken ennallistaminen toisi 27 hehtaaria lohikalojen lisääntymisaluetta. Sen seurauksena on arvioitu syntyvän vuosittain 7000–8000 vaelluspoikasta, mikä auttaisi merkittävällä tavalla luontaisen lohikannan elpymistä.

Pohjois-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja Seppo Kääriäisen mukaan kestävästä kalastusmatkailusta voitaisiin kehittää Itä-Suomen yhteinen vetovoimatekijä.

– Saimaan lohikantojen pelastamiseksi ei ole aikaa hukattavaksi. Sen takia tätä hanketta pitää edistää pontevasti ja laajassa yhteisymmärryksessä. Olemme vahvasti asian takana, Kääriäinen sanoo.


Palokinkoski kuuluu Heinävedenreitin järvialueisiin. Pohjois-Savon puolella siihen kuuluvat Suvasvesi, joka sijaitsee Kuopion ja Leppävirran alueilla sekä Juojärvi Tuusniemellä.

 Lisätietoja:

POHJOIS-SAVON LIITTO

Seppo Kääriäinen, puheenjohtaja


Pohjois-Savon maakuntahallitus


Puh. 050 511 3086 

Jussi Huttunen, maakuntajohtaja


Pohjois-Savon liitto


Puh. 044 714 2642

-----

PALOKKI-TYÖRYHMÄ
Auvo Hirvonen, puheenjohtaja
Etelä-Tuusniemen kyläyhdistys
Puh. 044 067 8373                                                                  

 

 KUVA: Palokki-työryhmä luovutti maanantaina Pohjois-Savon maakuntahallituksen puheenjohtajalle Seppo Kääriäiselle (oik.) esityksen Palokin koskien palauttamiseksi luonnonmukaisiksi. Kuvassa Minna Makkonen (vas.), Auvo Hirvonen ja Ulla Levämäki. (Kuva: Jari Sihvonen)