Kannanotto ekopisteiden vähentämiseen

18.09.2014 00:00

Pohjois-Savon Kylät ry on laatinut kannanoton koskien ekopisteiden karsimista Pohjois-Savossa. Kannanotolla haluamme keskustelua ja toimia, jotta harvaanasutulla maaseudulla olisi nykyisen kaltainen ekopisteverkosto, eikä sitä tule karsia. Valtioneuvosten asetuksen hengessä pakkausjätteen kierrätyksen tulee helpottua, ei vaikeutua. Kierrätettävän pakkausjätteen keräysmäärän tulee kasvaa. Kierrätyspisteiden tulee olla helposti saavutettavissa ja kohtuullisen matkan päässä. Ekopisteverkostoa karsimalla tähän ei päästä, vaan kierrätettävä pakkausjäte päätyy sekajätteeseen tai luontoo laittomiksi kaatopaikoiksi. 

Kannanotto ekopisteiden vähentämiseen                                                                                          18.9.2014

Pohjois-Savon Kylät ry vastustaa ekopisteverkoston karsimista

Valtioneuvosten asetuksen hengessä pakkausjätteen kierrätyksen tulee helpottua, ei vaikeutua.

Kierrätettävän pakkausjätteen keräysmäärän tulee kasvaa. Kierrätyspisteiden tulee olla helposti saavutettavissa ja kohtuullisen matkan päässä. Tämä ei toteudu uuden asetuksen mukaan harvaan asutuilla alueilla.

Mielestämme Jätekukon ja kuntien tulee täydentää ekopisteverkostoa, jotta alasajoa ei kierrätyksen osalta pääse tapahtumaan. Ekopisteiden mahdollisen karsimisen myötä kierrätettävät pakkausjätteet päätyvät helpommin sekajätteen mukana kaatopaikoille tai maaseudulla luontoon laittomiksi kaatopaikoiksi.

 Pohjois-Savo on suurelta osin harvaan asuttua maaseutua, jossa on pitkät välimatkat. Näillä alueilla asukasmäärä ei voi olla peruste ekopisteverkoston karsimiselle. Pohjois-Savossa on 11 kuntaa, joiden taajama-aste on alle 50 %. Useissa kunnissa, joiden taajama-aste on korkeampi, haja-asutusalueilla asuu noin puolet kunnan väestöstä (Juankoski, Kiuruvesi, Lapinlahti, Leppävirta). Lisäksi harvaan asutulla maaseudulla on paljon vapaa-ajan asutusta ja näiden alueiden asukasmäärä tuplaantuu, jopa kolminkertaistuu loma-aikoina. Näillekin alueille ja kylille tulee taata tasavertaisesti ekopisteiden olemassaolo. Ikääntyvä tai autoton väestönosa ei pysty kuljettamaan syntyvää pakkausjätettä liikkuessaan julkisilla kulkuneuvoilla, joita on vain pääteitten varsilla. Suurin osa ikäihmisistä ja autottomista joutuu turvautumaan kunnan järjestämään asiointi liikenteeseen.  Maakunnassamme on 13 kuntaa, joissa yli 65-vuotiaita on enemmän kuin 25 % väestöstä.

 

Pohjois-Savon Kylät ry:n mielestä vaihtoehtoja käytännön järjestelyistä tulisi pohtia nykyisen eko- ja kierrätyspisteiden säilyttämiseksi. Miten nykyisiä pisteitä voisi ylläpitää? Voivatko kyläyhdistykset (järjestöt) toimia ekopisteiden hoitajina sovittua korvausta vastaan? Voiko jätteenkuljetusta kehittää, jotta jäteautot voisivat kerätä useammanlaista jätettä samalla kertaa? Voidaanko jätteenkeräys toteuttaa kutsuperiaatteella tarvittaessa? Kaikkia osallisia tyydyttäviä ratkaisuja voidaan varmasti löytää, mikäli  yhteinen tahtotila asiaan löytyy.

Pohjois-Savon Kylät ry:n puolesta

 

Minna Makkonen, puheenjohtaja

Merja Kaija, kyläasiamies

 Kannanotto PDF muodossa tästä linkistä.

 

Jakelu:                  Jätekukko

                             Jätelautakunta

                             Kunnat/ tekninen toimi, ympäristötoimi, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

                             Ympäristöministeriö

                             Pohjois-Savon Liitto