Seurantalojen korjausavustusten haku alkoi

26.08.2014 10:07

Suomen Kotiseutuliitto on julistanut haettavaksi vuoden 2015 seurantalojen korjausavustukset. Hakemukset on toimitettava Kotiseutuliittoon viimeistään 30.9.2014.

Suomen Kotiseutuliitto, tiedote 25.8.2014

Seurantalojen korjausavustusten haku alkoi

Suomen Kotiseutuliitto on julistanut haettavaksi vuoden 2015 seurantalojen korjausavustukset. Hakemukset on toimitettava Kotiseutuliittoon viimeistään 30.9.2014.

Seurantalojen korjausavustus on tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, toimivuuden parantamiseen sekä talojen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Avustusta voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen

opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa tarvittavat määrärahat. Vuonna 2014 korjausavustusta myönnettiin 188 yhdistykselle yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.

Korjausavustusten myöntämisestä päättää Suomen Kotiseutuliiton hallitus Seurantaloasiain neuvottelukunnan lausunnon perusteella helmi-maaliskuussa 2015. Neuvottelukunnassa ovat edustettuna seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö. Kotiseutuliitto vaikuttaa lainsäädäntöön ja hallintoon kotiseututoiminnan edellytysten tukemiseksi sekä elinympäristön laadun ja ihmisten viihtyvyyden parantamiseksi. Lisäksi Kotiseutuliitto vastaa seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Seurantaloavustusten hakuilmoitus:

http://kotiseutuliitto.us5.list-manage.com/track/click?u=a76c3fb996ae99bbc87d203e8&id=f0ea7e5ebb&e=1d638af2dc

Seurantalojen korjausavustusten hakuohjeet ja linkki sähköiseen hakupalveluun:

www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

Lisätietoja:

Leni Pakkala, rakennustutkija, Suomen Kotiseutuliitto puh. (09) 6126 3221, leni.pakkala@kotiseutuliitto.fi

Sanna Käyhkö, hankesihteeri-tiedottaja, Suomen Kotiseutuliitto puh. (09) 6126 3223, sanna.kayhko@kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuliitto.fi

Twitter:@Kotiseutuliitto