Pohjois-Savon vuoden 2014 kylämyönteisin kunta Tervo

13.06.2014 15:30

Pohjois-Savon Kylät ry on valinnut Tervon vuoden 2014 kylämyönteisimmäksi kunnaksi Pohjois-Savossa. Tervon kunta osallistuu valtakunnalliseen kisaan ja Suomen kylämyönteisin kunta julkistetaan Kuntamarkkinoilla Helsingissä syyskuussa. Valtakunnallisen valinnan tekevät Suomen Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry.

TERVO VUODEN 2014 KYLÄMYÖNTEISIN KUNTA POHJOIS-SAVOSSA

Pohjois-Savon Kylät ry on valinnut Tervon vuoden 2014 kylämyönteisimmäksi kunnaksi Pohjois-Savossa. Tervon kunta osallistuu valtakunnalliseen kisaan ja Suomen kylämyönteisin kunta julkistetaan Kuntamarkkinoilla Helsingissä syyskuussa. Valtakunnallisen valinnan tekevät Suomen Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry.

Tervon kunnassa ”puhalletaan yhteen hiileen” ja toimitaan kuin yhdessä kylässä. Tervossa on kaksi asumiskeskittymää, kirkonkylä ja Talluskylä. Muutoin asutus levittäytyy tasaisesti koko pienen kunnan alueelle. Tervon kuntastrategiassa osallisuus ja viihtyisyys on yksi kuudesta painopistealueesta. Kunta painottaa strategisestikin yhteisöllisyyden ja vahvan ”me-hengen” luomista. Kunnassa uskotaan, että se on yksi elinvoiman säilyttämisen ja kehittämisen väylä, hakemuksessa perustellaan. Hakemuksen kylämyönteisimmän kunnan valinnaksi ovat tehneet tervolaiset järjestöt ja yhteisöt yhdessä.

Toimiva Tervo – Yritteliäs Yhteisö –hankkeen toimenpiteet ovat vahvistaneet Tervossa osallistumista sekä järjestöjen, yhteisöjen ja kunnan välistä yhteistyötä.  Kunta tukee toimijoita monin tavoin sekä panostaa kehittämiseen ja elinvoimaan. Yhteisöllisyyden kehittämisen lisäksi kunnassa panostetaan kaavoitukseen ja asumisen kehittämiseen sekä tiedottamiseen. Kunta tekee tiivistä yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Lisäksi Tervo toteuttaa itse ja yhdessä muiden kuntien kanssa useita kehittämishankkeita. Tervon tavoitteena on kehittää Tervosta yhteisöllinen kylä, johon on helppo tulla ja jossa on hyvä olla.

 

Lisätietoja:

Pohjois-Savon Kylät ry

kyläasiamies Merja Kaija

puh. 045 179 1070

sähköposti: pohjoissavonkylat@gmail.com

www.pohjois-savonkylat.fi