Suomen Vuoden Kyläksi 2013 valittiin Soinilansalmi Leppävirralta

15.09.2013 15:00

Suomen Kylätoiminta ry on valinnut Vuoden Kyläksi 2013 Pohjois-Savon Kylät ry:n esityksestä Soinilansalmen Leppävirralta.

Soinilansalmi toteuttaa kyläsuunnitelmaa järjestelmällisesti keskittyen erityisesti turvallisuus- ja kansalaistaitojen parantamiseen. Vuoden Kylä valittiin maakuntien ehdokkaista 29. Kerran.

Vuoden kylä 2013  julkaistiin valtakunnallisessa LOKAALISSA, paikallistoiminnan juhlassa  Hämeessä Tammelassa 15.9.2013

VOITTAJIEN ON HELPPO HYMYILLÄ!!

ONNEA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Kuvassa Soinilansalmen kylätalo

 

Järjestelmällisen työn esimerkkinä Soinilansalmi ansaitsee Vuoden kylä 2013 tunnustuksen. Kylä ei jää odottelemaan mahdollisia kuntarakenteiden muutoksia, vaan se on ottanut ohjat käsiinsä ja luonut kyläsuunnitelman rinnalle hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman, jossa otetaan huomioon mahdolliset muutokset kunta- ja palvelurakenneasioissa. Soinilansalmen menestys pohjautuu suunnitelmallisuuteen.

Soinilansalmi ei nuku, vaan siellä tapahtuu jatkuvasti. Tapahtumat, hankkeet, kansainvälinen toiminta, Plan-kummilapsitoiminta, yhteistyö järjestöjen ja naapurikylien kanssa sekä osallistuminen Leppävirran kyläneuvoston eri seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin pitävät kyläläiset virkeinä ja tuovat näkyvyyttä. Kylä viestii aktiivisesti eri medioiden kautta laajemmallekin yleisölle paikkakuntansa tapahtumista. Näkyvyys ja toiminta ovat luoneet kylälle hyvän imagon, joka myy puolestaan kaikki vapaat tontit alueelta.

Valintaraati kiittelee Soinilansalmea pitkäjänteisestä kehittämisestä, jossa osaaminen ja tulokset näkyvät. Kyläläiset ovat sitoutuneita kyläsuunnitelmaan: kaikilla on omat vastuunsa, joita he toteuttavat motivoituneina.

Soinilansalmelaiset ovat lähteneet rohkeasti toteuttamaan ideoitaan ja toimivat erinomaisena esimerkkinä muille maaseudun kylille, sekä kunnan ja valtiovallan päättäjille.

Soinilansalmen asukasluku on 110 henkilöä. Etäisyys Varkauteen on noin 40 km. Kylä kuuluu Leppävirran kuntaan ja Pohjois-Savon maakuntaan.