Lähidemokratia edellyttää uusia toimintamalleja sekä muutoksia asenteissa

18.09.2012 00:00

On tavallista, ettei kunnan viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaatio osaa ottaa asukkaita mukaan asioiden suunnitteluun ja valmisteluun. Jos kuntalaisten halutaan pääsevän aidosti vaikuttamaan omaa lähiympäristöään ja palvelujaan koskeviin asioihin, muutenkin kuin vaaleilla valittujen edustajien kautta, on asukkaiden osallistuminen ulotettava myös kuntien suunnittelu-, palvelu- ja päätöksentekojärjestelmiin.

Tämä käy ilmi valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön tilaamasta selvityksestä ”Alueellista demokratiaa”, joka julkaistiin 18.9.2012. Selvityksessä kartoitettiin lähidemokratian alueellisia toimintamalleja Suomessa ja arvioitiin niitä niin kuntaorganisaation kuin kunnan asukkaidenkin näkökulmasta.

Samanaikaisesti julkaistiin myös oikeusministeriön kaksi selvitystä. Näistä toisessa arvioidaan kunnan sisäisten vaalipiirien ja toisessa erilaisten kansalaisfoorumien kehittämismahdollisuuksia. 

Lue koko tiedote Valtiovarainminiesteriön sivuilta ja tutustu tänään julkaistuihin selvityksiin.