Lapinlahdella kylien ihmiset evästivät kunnan turvallisuussuunnitelmaan

04.09.2012 00:00

Lapinlahdella kylien edustajat ja asukkaat saivat mahdollisuuden vaikuttaa turvallisuussuunnitelman sisältöön, kun 4.9. järjestettiin keskustelutilaisuus kunnantalon valtuustosalissa. Paikalla oli toistakymmentä osallistujaa yhdeksältä kylältä.

Kunnan turvallisuussuunnitelman päivitystyö on käynnistynyt ja tavoitteena on saada se päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä. Maakunnallinen turvallisuussuunnitelma valmistui keväällä 2011 ja kunnan turvallisuussuunnitelma pohjautuu samoihin painopistealueisiin maakunnallisen kanssa. Tavoitteena on ulottaa kuntien turvallisuussuunnittelu myös kylätasolle ja kyläsuunnitelmiin.

Ohjelman mukaisten puheenvuorojen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua kylien turvallisuuteen liittyen ja kunnan turvallisuussuunnitelmasta vastaava sosiaalijohtaja Virpi Nevalainen kirjasi esille nousseita asioita ylös evästykseksi suunnitelman työstämiseen. Keskustelussa nousi esiin myös monia valmiussuunnitteluun liittyviä asioita, kuten puhtaan veden saannin turvaaminen, teiden raivaus myrskytuhojen jälkeen jne.

Keskustelussa tuli huoli poliisin ja palokunnan pitkiin vasteaikoihin. Ongelmat osoitejärjestelmissä mietityttivät myös – löytääkö pelastushenkilöstö paikalle. Lapinlahden ja Varpaisjärven yhdistymisen myötä osoitteet ovat osalla kuntalaisista muuttuneet ja tietojen päivitys järjestelmiin tapahtuu pitkällä viiveellä. Myös talojen numeroinneissa on puutteita erityisesti vapaa-ajan asuntojen osalta. Ilkivallan ehkäisemiseksi keskusteltiin kameravalvonnasta mm. koulujen alueella.

Kysymykseen, mitkä ovat kylien turvallisuuden kannalta uhkatekijöitä Lapinlahdella esille nousi humalaiset autoilijat. Asennemuutos on tarpeen, sillä päihtyneenä ajaminen hyväksytään yhteisesti, kun ei uskalleta puuttua. Omavalvonnan lisääminen olisi tarpeen liikenneturvallisuusasioissa muutenkin yhteisöllisesti. Myös mm. murrot, valaistuksen puuttuminen ja tiedon kulku nousivat vastauksina esille.

Nuorten syrjäytymistä ei niinkään nähty kylissä erityisen suurena ongelmana, vaan se on ehkä enemmän kuntakeskuksen ongelma. Sivukylillä on usein vähemmän nuorisoa ja heidät tunnetaan paremmin.

Keskusteluissa mietittiin myös tiedottamisen tärkeyttä turvallisuuden osana. Esiin keinoina nousivat kyläläisten kesken viestiringit, ryhmätekstiviestit, kylällä olevan pelastus- ja poikkeusoloissa tarvittavan kaluston kartoittaminen ja kirjaaminen kylän turvallisuussuunnitelmaan sekä kyläinfojen/kirjeitten tekeminen.