Kuntosavotalle TERVE-SOS 2012 palkinto

09.05.2012 00:00

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on myöntänyt vuoden 2012 TERVE-SOS-palkinnot saamelaisalueen päihdetyöhön, Aluekehityssäätiön pohjoissavolaisten maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin edistämiseen ja Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset yhdistyksen omaishoitajien tukeen ja kuntoutukseen.

Arvioinnissa painotettiin muun muassa innovatiivisuutta ja hyödynnettävyyttä sekä "Aktiivinen kansalainen – vireä elämä” -teemaa. TERVE-SOS –tapahtumassa Tampereella 9.5.2012 jaetut palkinnot ovat 2 000 euroa.

Aluekehityssäätiön Kuntosavotta tarjoaa Pohjois-Savon maaseudun yrittäjille ja heidän puolisoilleen fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvoinnin tukea. Yrittäjät voivat erilaisilla toimilla ja palveluilla vahvistaa ja ylläpitää omaa jaksamistaan työssä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. He saavat arkeensa uusia kokemuksia sekä hyvän mahdollisuuden tutustua alueen muihin yrittäjiin. Toimintamalleina ovat hyvinvointisuunnitelmat, erilaiset ryhmätoiminnot, Voimavarariihipalvelu, Irti Arjesta -ryhmät, Arjen voimaa pientyöryhmät, luennot ja koulutuspäivät, Vertaisliikuttajakoulutus sekä Kuntoremonttikurssit. Toiminta on yhä enemmän painottunut fyysisen hyvinvoinnin edistämisestä henkisen hyvinvoinnin huolehtimiseen. Hankkeeseen on osallistunut jo yli 1 500 henkilöä ja 655 yritystä, lisäksi yhdistyksiä ja organisaatioita noin 200.

Kuntosavotta on saavuttanut innovatiivisuudellaan ison osan haastavasta kohderyhmästään, jonka työ on sitovaa ja aikaa vievää. Mahdollisuudet irrottautua työstä ovat rajalliset eikä lomittajien saaminen aina ole helppoa. Toiminta on motivoinut ihmisiä toimintaan, jolla voi ylläpitää työkykyä, parantaa elämänlaatuaan ja kokeilla jotakin aivan uutta. Ryhmissä on yhdistetty ennakkoluulottomasti eri alojen maaseudun yrittäjiä. On uskallettu tarttua myös vaikeisiin aiheisiin. Hanke on aidosti maaseutuyrittäjien asialla ja avartanut näkemään palvelujen tarpeen ja tarjonnan uudenlaisesta näkökulmasta. Yrittäjät itse ovat voineet osallistua näiden kehittämiseen.

TERVE-SOS-palkinto on THL:n tunnustus poikkeuksellisen onnistuneelle, esimerkilliselle tai valtakunnallisesti merkittävälle ja innovatiiviselle sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämis- tai kokeiluhankkeelle. Palkintoehdotuksia tuli tänä vuonna yhteensä 25, ja ne arvioi THL:n asiantuntijoista koostettu palkintotyöryhmä: Pekka Karjalainen, Vappu Karjalainen, Anna Keto-Tokoi, Outi Lyytikäinen, Merja Kovasin, Katri Vataja ja Ritva Salmi. Vuodesta 1990 vuosittain on jaettu 1–5 palkintoa ja mahdollisesti 1–3 kunniakirjaa