Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä

27.04.2012 00:00

Suomen Kylätoiminta ry:n hallinnoima ’Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä’ –hanke rakentaa arjen turvaa ja hyvinvointia kylille ja kylätoimijoille. Hankkeessa rakennetaan naapuriapurinkejä, jotka miettivät miten kylävaste ja henkinen apu voivat olla ihmisten, niin asukkaiden kuin viranomaistenkin tukena. Pohjois-Savo on mukana yhtenä neljästä maakunnasta, joissa käytännön toimenpiteitä toteutetaan.

Hanke on saanut Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen ajalle 1.3.2012 – 28.2.2013. Naapuriapuhanketta toteutetaan ensisijaisesti Pohjois-Savon lisäksi Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Kaikkia alueita yhdistää harvaan asutun maaseudun huolet ja haasteet. Projektipäällikkönä toimii viitasaarelainen Sirpa Pekkarinen ja alueellisesta toteutuksesta vastaavat kyläasiamiehet.

Arjen turvallisuus, omaehtoisuus ja omatoimisuus tuodaan osaksi tavallista kylätoimintaa ja  kyläsuunnitelmia. Kylien turvallisuussuunnittelussa huomioidaan niin laite- kuin osaamisresurssit, sekä opetellaan samaan hiileen puhaltamista. Kylä, joka omassa toiminnassaan on pysähtynyt ajattelemaan ja ennakoimaan häiriötilanteita, on yhteisönä vahvempi tosi paikan tullen.

Mikä on naapuriapurinki?
Naapuriapurinki on maallikkoapua, apua lähimmäiseltä toiselle. Se on vertaistukea. Se on myös yhteisten intressien tunnistamista arjen turvallisuuden maksimoimiseksi.

Toimintaan?
Naapuriapuringeistä ja turvallisuusasioista kiinnostuneet kylät voivat pyytää kyläasiamiestä mukaan toimintaa käynnistämään.

Lisätietoja:
Kyläasiamies
Tuula Palojärvi
Pohjois-Savon Kylät ry
p. 045 2066 808
tuula.palojarvi@metsapalo.fi