Tuusniemi vuoden kylämyönteisin Pohjois-Savossa

22.03.2012 00:00

Pohjois-Savon Kylät ry:n hallitus päätti palkita Tuusniemen vuoden kylämyönteisimpänä kuntana vuonna 2012 Pohjois-Savossa. Palkinnon luovutus tapahtuu yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä Tuusniemellä 25.4.2012. Tuusniemi lähtee myös Pohjois-Savon ehdokkaana valtakunnalliseen arviointiin, jonka tulos julkistetaan syksyllä Lokaali -juhlaseminaarissa Joensuussa.

Tuusniemen kunta on jo useamman vuoden ajan kehittänyt monilla toimenpiteillä sivukylien toimintamahdollisuuksia uusilla hankkeilla ja peruspalveluita kehittämällä. Kylien edustajat antavat kiitosta vastikään eläkkeelle siirtyneelle edelliselle kunnanjohtaja Jouni Perälälle, jonka aikana Tuusniemellä syntyi positiivinen suhtautuminen sivukylien ihmisiin ja asioihin. Kylät ovat saaneet kunnan johdon kanssa uudenlaisen toimintakulttuurin sivukylien ongelmien ratkomiseksi yhteisinä neuvottelutilaisuuksina, joissa ovat voineet keskustella avoimesti myös siitä, mitä kunnan päättäjät toivovat yhteistyöltä kyläyhdistysten kanssa. Yhteydenpito on ollut jatkuvaa, ei ainoastaan silloin kun tarvitaan rahaa, vaan yhteistä suunnittelua vuosiksi eteenpäin, josta on myös seurannut se, että kunta tietää varata rahaa talousarvioon kylien tarpeisiin. Kylät kiittelevät myös kunnan henkilöstöä palvelualttiista ja ystävällisestä asioiden hoidosta.

Esityksen tehneet tahot nostivat esille mm. vesijohtoverkoston runkoverkoston rakentamisen ja suunnitelmat kaikkien talouksien saamiseksi puhtaan vesijohtoverkon piiriin sekä mittavat panostukset laajakaistayhteyksien suunnitteluun.

Tuusniemen kunta on myynyt viisi oppilaspulan vuoksi suljettua koulua nimellisellä hinnalla kyläyhdistyksille. Ulkopuolisille kouluja myytäessä on jätetty kyläläisille käyttöoikeus yhteen luokkahuoneeseen.

Kylät ovat saaneet avustuksia kylätapahtumien, teatteriretkien ja uimahallikäyntien järjestämiseen. Kunta on avustanut myös luontopolkujen, uimarantojen ja hiihtolatujen ylläpidossa.

–Tuusniemestä tulee kuva yhteen hiileen puhaltavana kuntana, jossa kylien ihmisistä aidosti välitetään, toteaa puheenjohtaja Minna Makkonen Pohjois-Savon Kylät ry:stä. –Kyliä ei ole unohdettu, jo  kunnan nettisivuilla  kylät ovat esillä esimerkillisesti kuntaa esiteltäessä, hän jatkaa.

–Tuusniemen kunta ottaa ylpeänä, mutta myös nöyränä vastaan vuoden kylämyönteisemmän kunnan tittelin. Toimivan yhteistyön rakentaminen kunnan ja kylien välille on vuosien työn tulosta, josta kiitos kuuluu erityisesti aktiivisille kylätoimijoille. Kunnanjohtaja Toni Auvinen kertoo myös, että kunnassa kylä- ja matkailuasioista vastaa erikseen nimetty maaseudunkehittäjä.

Maakunnallinen kyläyhdistys Pohjois-Savon Kylät ry oli pyytänyt esityksiä kyläyhdistyksiltä ja Leader-toimintaryhmiltä Vuoden kylämyönteisimmäksi kunnaksi. Valitun esityksen takana olivat Etelä-Tuusniemen Kyläyhdistys ry, Tuusjärvi-Hiidenlahti Kyläyhdistys ry, Kojanlahti-Ruskila kyläyhdistys ry sekä Juurikkamäen maa- ja kotitalousseura ry.